3124_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/arkiv
3124
Klær og sko bidro til vekst i detaljhandelen
statistikk
2007-08-29T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel2. termin 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Klær og sko bidro til vekst i detaljhandelen

Bedriftene innenfor detaljhandel økte omsetningen med 8,3 milliarder kroner de fire første månedene i år sammenlignet med samme periode i fjor. Dette tilsvarer en vekst på 9,7 prosent. Handel med nye varer som sko, klær, elektriske varer, møbler og byggevarer bidro sterkt til dette.

Veksten i denne perioden for disse varene var på 4,5 milliarder kroner, eller 13,4 prosent.

I mars og april (andre termin) i år gikk omsetningen til detaljhandelsbedriftene opp med 10,4 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Den månedlige detaljomsetningsindeksen viste en vekst på 10,1 prosent i samme periode.

Detaljhandelsbedriftene i Aust-Agder og Rogaland økte omsetningen med henholdsvis 12,4 og 12,2 prosent de første fire månedene i år sammenlignet med samme periode i 2006. I andre termin i år er det størst vekst i Aust-Agder og Vest-Agder med 14,7 og 13,3 prosent.

Engroshandel for 236 milliarder

Bedriftene innenfor engroshandel omsatte for 236 milliarder kroner de fire første månedene i år, en vekst på 20,2 milliarder, eller 9,4 prosent, fra samme periode i fjor. Omsetningen til bedrifter med næringen engroshandel med maskiner og utstyr økte med 7,7 milliarder kroner, eller 19,1 prosent i samme periode. Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler hadde en omsetningsvekst på 11,4 prosent.

Fra andre termin i fjor til andre termin i år gikk omsetningen til engroshandelsbedriftene opp med 10,4 prosent.

Motorkjøretøy økte med 5,6 milliarder

Bedrifter som selger motorkjøretøy i Norge økte omsetningen med 5,6 milliarder kroner, eller 17,7 prosent, de fire første månedene i år sammenlignet med samme periode i 2006. I andre termin var det en vekst på 13,2 prosent.

All omsetning i denne sammenheng er eksklusiv merverdiavgift.

Tabeller: