9139_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/arkiv
9139
Sterk omsetningsvekst
statistikk
2007-06-01T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel1. kvartal 2007, foreløpige tall

Fra og med 4. kvartal 2015 vil nye kvartalstall for omsetning i varehandel kun publiseres i Statistikkbanken.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sterk omsetningsvekst

Omsetningen innenfor området handel og vedlikehold av motorkjøretøyer og salg av drivstoff økte med hele 17,8 prosent fra 1. kvartal 2006 til 1. kvartal 2007. For engroshandel unntatt agentur var det en vekst på 4,9 prosent i samme periode.

De foreløpige tallene publiseres kun som verdiindekser for næring 50 og 51 totalt. Ved neste publisering 22. juni vil det foreligge tall på mer detaljert nivå, samt nivåtall som angir omsetningen med kronebeløp.

Varehandel, omsetningsindeks. 2000=100
  Gj.snitt 2005 Gj.snitt 2006 Endring i prosent 1. kv. 2006 2. kv. 2006 3. kv. 2006 4. kv. 2006 1. kv. 2007 Endring i prosent
  1. kv. 2006-1. kv. 2007 4. kv. 2006-1. kv. 2007
Handel med, vedlikehold og reparasjoner av motorkjøretøyer og motorsykler. Detaljhandel med drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler  113,7  124,2 8,7  111,6  124,4  125,0  135,9  131,5 17,8 -3,2
Engroshandel unntatt agenturhandel, ujusterte tall  123,6  139,3 12,1  133,9  133,2  136,1  153,8  140,4 4,9 -8,7