3134_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/arkiv
3134
Vekst på 8,9 milliarder i detaljhandelen
statistikk
2006-12-19T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel4. termin 2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst på 8,9 milliarder i detaljhandelen

Detaljhandelsbedriftene i Norge økte omsetningen med 8,9 milliarder kroner de åtte første månedene i år sammenlignet med samme periode i fjor. Dette tilsvarer en vekst på 5,0 prosent.

Totalt omsatte detaljhandelsbedriftene for 185,8 milliarder kroner de åtte første månedene i år. Størst prosentvis vekst har butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger med 8,9 prosent for denne perioden. I juli og august i år (4. termin) økte detaljhandelsbedriftene i Norge omsetningen med 2,2 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Dette er en vekst på 4,2 prosent.

Størst vekst i Rogaland

Detaljhandelsbedriftene i Rogaland, Akershus og Aust-Agder økte omsetningen med henholdsvis 6,8, 6,7 og 6,4 prosent de åtte første månedene i år sammenlignet med samme periode i fjor. Detaljhandelsbutikkene i disse fylkene har også størst vekst i juli og august i år sammenlignet med samme periode i fjor.

Engroshandelen økte med 48 milliarder

Omsetning til bedrifter med næringen engroshandel økte med 48 milliarder kroner, eller 12,1 prosent, de åtte første månedene i år. Totalt omsatte engroshandelsbedriftene for 447 milliarder kroner i denne perioden. I juli og august i år økte engroshandelen med 13 milliarder kroner, eller 13,3 prosent, sammenlignet med samme måneder i fjor.

257 milliarder i Oslo og Akershus

Med 257 milliarder i omsetning står engrosbedriftene i Oslo og Akershus for nærmere 60 prosent av omsetningen i næringen. Engrosbedriftene i disse to fylkene økte omsetningen med 27,5 milliarder, eller 12 prosent, de åtte første månedene i år.

Fortsatt stort salg av motorkjøretøyer og drivstoff

Handelen med drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler økte med 9,2 prosent de åtte første månedene i år sammenlignet med samme periode i fjor. I denne perioden økte omsetningen av motorkjøretøyer med 6,2 prosent. I juli og august i år var veksten på henholdsvis 7,6 og 7,8 prosent sammenlignet med juli og august i fjor.

All omsetning i denne sammenheng er eksklusiv merverdiavgift.

tlf. 62 88 51 74.

Tabeller: