3143_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/arkiv
3143
Våler i Østfold på bunnen
statistikk
2006-04-27T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel6. termin 2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Våler i Østfold på bunnen

Detaljhandelsbedriftene i Våler i Østfold omsatte minst per innbygger i 2005, fulgt av Tranøy og Siljan. Hyttekommunene Gol og Nord-Aurdal er på omsetningstoppen for fjerde år på rad.

Omsetningen i detaljhandelen for landet totalt var i 2005 på 60 444 kroner per innbygger. Da er omsetningen av motorkjøretøyer og bensin holdt utenfor.

Hver innbygger i Våler i Østfold handlet for 10 994 kroner i kommunens butikker i 2005. Det er minst i landet målt per innbygger. Lav omsetning er det også i kommunene Tranøy, Siljan og Rælingen. Alle disse kommunene omsatte for under 12 000 kroner per innbygger i 2005.

Ti kommuner med minst detalj-
omsetning per innbygger 20051
     Januar-desember 2005
Våler 10 994
Tranøy 11 254
Siljan 11 376
Rælingen 12 040
Snillfjord 12 430
Rømskog 12 804
Sørfold 13 333
Iveland 13 814
Namdalseid      14 116
Gratangen 14 441
1  Tabellen viser de kommune i Norge hvor
detaljhandelsbedriftene omsatte minst
per innbygger. Tallene er eksklusiv
motorkjøretøyer og bensin, og eksklusiv
merverdiavgift.

Mest omsetning per innbygger har Gol og Nord-Aurdal for fjerde året på rad. Disse kommunene omsatte for henholdsvis 124 065 og 123 455 kroner per innbygger i fjor.

Ti kommuner med størst detalj-
omsetning per innbygger. 20051
     Januar-desember 2005
Gol  124 065
Nord-Aurdal       123 455
Ullensaker  122 414
Haugesund  110 707
Skedsmo  110 187
Førde  105 879
Sortland  100 450
Tønsberg 95 503
Seljord 95 186
93 438
1  Tabellen viser de kommune i Norge hvor
detaljhandelsbedriftene omsatte mest
per innbygger. Tallene er eksklusiv
motorkjøretøyer og bensin, og eksklusiv
merverdiavgift.

Økt omsetning

Bedriftene innen detaljhandel økte omsetningen med 11,6 milliarder kroner i 2005 sammenlignet med 2004. Dette tilsvarer en økning på 4,3 prosent. Totalt omsatte detaljhandelsbedriftene i Norge for 278,4 milliarder kroner i 2005. Hovednæringsgruppen butikkhandel med andre nye varer økte omsetningen med 5,6 milliarder kroner fra 2004 til 2005. Dette tilsvarer en vekst på 5,1 prosent.

I november og desember (6. termin) 2005 økte detaljomsetningen med 2 milliarder kroner eller 3,7 prosent sammenlignet med samme periode året før.

Nedgang i salg av motorkjøretøyer

Fra rekordsalget i november og desember 2004 gikk handel med motorkjøretøyer, unntatt motorsykler, ned med 1,8 prosent i november og desember 2005. Årsveksten fra 2004 til 2005 for bedrifter i denne næringen var 3,5 milliarder eller 3,6 prosent.

Stor vekst i engroshandelen

Bedriftene innenfor engroshandel omsatte for 52,6 milliarder kroner mer i 2005 enn året før, en vekst på 9 prosent.

Engroshandel med drivstoff og brensel økte med 16,9 milliarder kroner eller 21,2 prosent i perioden. Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler hadde en vekst på om lag 12,2 milliarder kroner, eller 8 prosent. Veksten i engroshandel for november og desember 2005 var på 11,8 milliarder sammenlignet med samme periode i 2004. Dette tilsvarer en vekst på 10,8 prosent.

All omsetning i denne sammenheng er eksklusiv merverdiavgift.

Tabeller: