3147_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/arkiv
3147
Detaljhandelen økte med 7,2 milliarder kroner
statistikk
2006-01-05T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel4. termin 2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljhandelen økte med 7,2 milliarder kroner

Bedriftene innenfor detaljhandelen økte omsetningen med 7,2 milliarder kroner i løpet av de åtte første månedene i 2005 sammenlignet med samme periode i 2004. Dette tilsvarer en vekst på 4,3 prosent.

I denne perioden økte omsetningen innenfor butikkhandel med andre nye varer med 3,6 milliarder kroner, eller 5,4 prosent. Andre nye varer er blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer. Størst prosentvis vekst av hovednæringsgruppene har detaljhandel utenom butikk. De åtte første månedene i 2005 var veksten på 9,7 prosent sammenlignet med samme periode året før. Detaljhandel utenom butikk omfatter blant annet postordrehandel.

5,7 prosent i juli og august

I juli og august (4. termin) 2005 var veksten i detaljhandelen på 5,7 prosent sammenlignet med samme måneder i 2004. Detaljhandel utenom butikk og butikkhandel med andre nye varer økte omsetningen med henholdsvis 11,1 og 7,8 prosent i samme periode.

Engroshandel økte med 27,9 milliarder

Bedriftene innenfor engroshandel omsatte for 27,9 milliarder kroner mer de åtte første månedene i 2005 sammenlignet med samme periode i 2004. Dette tilsvarer en økning på 7,7 prosent. I juli og august i fjor økte engroshandelen med 7,0 milliarder, en vekst på 7,8 prosent.

Salg av motorkjøretøyer økte med 3 milliarder

Handel med motorkjøretøyer økte med 3,0 milliarder kroner, en vekst på 5,0 prosent de åtte første månedene i fjor sammenlignet med samme periode i 2004. Detaljhandel med drivstoff til motorkjøretøyer økte omsetningen med 1,6 milliarder i denne perioden, en vekst på 6,7 prosent. I juli og august i fjor økte handel med, vedlikehold og reparasjoner av motorvogner og detaljhandel med drivstoff med 6,2 prosent.

Tabeller: