3149_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/arkiv
3149
Omsatte for 53 000 kroner per innbygger
statistikk
2005-11-04T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel3. termin 2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Omsatte for 53 000 kroner per innbygger

Detaljhandelsbedriftene i kommunene Gol, Nord-Aurdal og Ullensaker omsatte for henholdsvis 53 551, 53 276 og 53 122 kroner per innbygger første halvår 2005.

Tallene for Ullensaker kommune er ikke direkte sammenlignbare mellom 2004 og 2005. Det skyldes nytt og bedre datagrunnlag fra og med januar 2005. I kommunene Skedsmo og Haugesund omsatte detaljhandelsbedriftene for henholdsvis 51 330 og 50 534 kroner første halvår 2005. Omsetning per innbygger for hele landet var på 27 850 kroner. Tilsvarende tall for første halvår 2004 var 27 023 kroner. Veksten per innbygger for detaljhandelsbedriften i Norge var på 3,1 prosent. All omsetning i denne sammenheng er eksklusiv merverdiavgift.

Ti kommuner med størst
detaljomsetning per innbygger.
20051
              Januar-juni 2005
Gol 53 551
Nord-Aurdal      53 276
Ullensaker 53 122
Skedsmo 51 330
Haugesund 50 534
Førde 48 238
Sortland 44 684
Tønsberg 44 367
Sandnes 41 868
ås 41 865
1  Tabellen viser de kommune i Norge hvor
detaljhandelsbedriftene omsatte mest
per innbygger. Tallene er eksklusiv
motorkjøretøyer og bensin, og eksklusiv
merverdiavgift.

Detaljhandelen opp med 4,6 milliarder

Detaljhandelsbedriftene i Norge økte omsetningen med 4,6 milliarder kroner, eller 3,7 prosent første halvår 2005 sammenlignet med samme periode i fjor. I mai og juni (3. termin) økte omsetningen i detaljhandel med 5,3 prosent, sammenlignet med samme periode året før. Butikkhandelen med andre nye varer økte omsetningen første halvår 2005 med 2,2 milliarder kroner. Dette tilsvarer en vekst på 4,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Andre nye varer er blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer.

Ti kommuner med minst detalj-
omsetning per innbygger. 20051
              Januar-juni 2005
Våler 5 276
Rælingen 5 397
Siljan 5 498
Tranøy 5 517
Rømskog 5 846
Snillfjord 6 146
Sørfold 6 222
Namdalseid        6 617
Iveland 6 674
Aremark 6 939
1  Tabellen viser de kommune i Norge hvor
detaljhandelsbedriftene omsatte mest
per innbygger. Tallene er eksklusiv
motorkjøretøyer og bensin, og eksklusiv
merverdiavgift.

Engroshandelen opp med 20,9 milliarder

Bedriftene innen engroshandel økte omsetningen med 20,9 milliarder kroner første halvår 2005 sammenlignet med samme periode i fjor. Dette tilsvarer en økning på 7,6 prosent. I mai og juni i år økte omsetningen i engroshandel med 8,4 prosent sammenlignet med samme periode 2004.

Handel med motorkjøretøyer opp 5,3 prosent

Bedrifter med næringen handel med motorkjøretøyer økte med 5,3 prosent eller 2,4 milliarder kroner første halvår i år sammenlignet med samme periode i fjor. Fra mai og juni i fjor til mai og juni i år økte omsetningen av motorkjøretøyer med 7,5 prosent.

Tabeller: