3155_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/arkiv
3155
Gol og Nord-Aurdal på topp
statistikk
2005-04-29T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel6. termin 2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Gol og Nord-Aurdal på topp

Detaljhandelsbedriftene i Gol og Nord-Aurdal lå på omsetningstoppen i 2004. Per innbygger ble det omsatt for henholdsvis 130 023 og 113 416 kroner i disse kommunene.

All omsetning i denne sammenheng er eksklusiv merverdiavgift.

Omsetningen i detaljhandelen for landet totalt var i 2004 på 57 7181 kroner per innbygger. Da er omsetningen av motorkjøretøyer og bensin holdt utenfor.

Skedsmo, Haugesund og Førde ligger på henholdsvis tredje-, fjerde- og femteplass på omsetningstoppen. I disse kommunene ble det omsatt for henholdsvis 112 644, 106 637 og 101 460 kroner per innbygger.

Ti kommuner med størst
detaljomsetning per inn-
bygger. 20041
                           Antall
Gol  130 023
Nord-Aurdal  113 416
Skedsmo  112 644
Haugesund  106 637
Førde  101 460
Tønsberg 93 090
90 938
Sortland 90 362
Seljord 89 875
Sandnes 87 714
1  Tabellen viser de kommunene i
Norge hvor detaljhandelsbedriftene
omsatte mest per innbygger. Tal-
lene er eksklusiv motorkjøretøyer
og bensin, og eksklusiv merverdiavgift.

Lavest omsetning per innbygger er det i kommunene Rælingen1 og Våler. Her omsatte detaljhandelsbedriftene for henholdsvis 8 4871 og 9 939 kroner per innbygger i 2004.

Ti kommuner med minst
detaljomsetning per inn-
bygger. 20041
                           Antall
Rælingen 28 487
Våler 9 939
Siljan 10 796
Tranøy 11 236
Iveland 11 251
Rømskog 12 256
Snillfjord 12 586
Tjeldsund 13 151
Sørfold 13 335
Namdalseid 13 728
1  Tabellen viser de kommunene i
Norge hvor detaljhandelsbedrift-
ene omsatte minst per innbygger.
Tallene er eksklusiv motorkjøre-
tøyer og bensin, og eksklusiv
merverdiavgift.
2  Rettet 10. mai 2005.

Bedriftene innenfor detaljhandel økte omsetningen med 13,91 milliarder kroner i 2004 sammenlignet med 2003. Dette tilsvarer en økning på 5,51 prosent.

Totalt omsatte detaljhandelsbedriftene i Norge for 264,21 milliarder kroner i 2004. Størst prosentvis vekst fra 2003 til 2004 har bedrifter i næringene detaljhandel utenom butikk og butikkhandel med andre nye varer. Begge hovednæringsgruppene hadde en vekst på 7,8 prosent. Detaljhandel utenom butikk omfatter blant annet postordre (internettsalg). Andre nye varer er blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer.

3,21 milliarder mer i 6. termin

I november og desember (6. termin) 2004 økte detaljomsetningen med 3,21 milliarder kroner, eller 6,51 prosent, sammenlignet med samme periode året før. Butikkhandel med andre nye varer økte omsetningen med 9,2 prosent i denne perioden.

Rekordsalg av motorkjøretøyer

Handel med motorkjøretøyer unntatt motorsykler økte med 4,7 milliarder kroner, en vekst på 35,3 prosent i november og desember 2004 sammenlignet med samme periode i 2003. Årsveksten fra 2003 til 2004 for bedrifter i denne næringen var 14,8 milliarder kroner, eller 18,5 prosent.

Godt år for engroshandelsbedriftene

Bedriftene innenfor engroshandel omsatte for 48,7 milliarder kroner mer i 2004 sammenlignet med 2003. Dette tilsvarer en økning på 9,2 prosent. Engroshandel med drivstoff og brensel økte med 10,8 milliarder kroner, eller 19,2 prosent, i samme periode. Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler hadde en vekst på om lag 6 milliarder kroner. Det tilsvarer 4,0 prosent økning fra 2003 til 2004. Veksten i engroshandel for november og desember 2004 var 12,3 milliarder sammenlignet med samme periode i 2003. Dette tilsvarer en vekst på 12,9 prosent.

1  Rettet 10. mai 2005.

Tabeller: