3157_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/arkiv
3157
Salg av motorkjøretøyer opp 15 prosent
statistikk
2005-02-23T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel5. termin 2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Salg av motorkjøretøyer opp 15 prosent

Handelen med motorkjøretøyer gikk opp 10,2 milliarder kroner. Dette tilsvarer en økning på 15,2 prosent i løpet av de første ti månedene i 2004 sammenlignet med samme periode i 2003.

I denne perioden økte omsetningen av drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler med 6,8 prosent. I september-oktober 2004 økte handelen med motorkjøretøyer og drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler med henholdsvis 10,0 og 8,9 prosent.

Stor vekst i engroshandelen

Bedriftene innenfor engroshandel omsatte for 35,5 milliarder kroner mer de første ti månedene i 2004 sammenlignet med samme periode i 2003. Dette tilsvarer en vekst på 8,3 prosent. Engroshandel med drivstoff og brensel økte omsetningen med 8,1 milliarder, eller 17,5 prosent, i denne perioden.

Fra september og oktober 2003 til tilsvarende periode i 2004 økte bedriftene innenfor engroshandel omsetningen med 6,8 prosent.

Detaljhandelen økte med 10,4 milliarder

Detaljhandelsbedriftene i Norge økte omsetningen med 10,4 milliarder kroner de første ti månedene i 2004 sammenlignet med samme periode i 2003 - en økning på 5,2 prosent. Størst økning hadde butikkhandelen med andre nye varer med 5,7 milliarder, eller 7,1 prosent. Andre nye varer er blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer. Butikkhandel med bredt vareutvalg, som i hovedsak består av kolonialforretninger, økte omsetningen med 3,1 milliarder, eller 3,3 prosent.

1,3 milliarder mer i september og oktober

I september og oktober økte omsetningen for detaljhandel med 1,3 milliarder kroner, eller 3,0 prosent, sammenlignet med samme periode året før. Butikkhandel med bredt vareutvalg økte omsetningen med 1,2 prosent i samme periode.

Størst vekst i Akershus og Vest-Agder

Detaljhandelsbedriftene i Akershus og Vest-Agder økte omsetningen med henholdsvis 7,1 og 6,9 prosent fra januar-oktober 2003 til januar-oktober 2004. I september og oktober 2004 var det detaljhandelsbedriftene i Akershus og Sør-Trøndelag som hadde størst omsetningsvekst. Veksten var på henholdsvis 6,0 og 4,4 prosent.

Tabeller: