3160_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/arkiv
3160
Mat og drikke for 70 milliarder
statistikk
2004-12-17T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel4. termin 2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mat og drikke for 70 milliarder

Vi handlet mat og drikke for nær 70 milliarder kroner i løpet av årets første åtte måneder. Dette er en økning på 2,2 milliarder.

Detaljhandelsbutikkene med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler og spesialbutikker med salg av nærings- og nytelsesmidler omsatte for 69,9 milliarder kroner de åtte første månedene i år. Omsetningen for disse butikkene økte med 2,2 milliarder kroner eller 3,2 prosent fra samme periode i fjor.

All omsetning i denne sammenheng er eksklusiv merverdiavgift.

Omsetningen for butikkhandel med andre nye varer økte med 4,9 milliarder de åtte første månedene i år sammenlignet med samme periode i fjor. Dette tilsvarer en vekst på 7,8 prosent. Andre nye varer er blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer. Totalt omsatte detaljhandelsbedriftene i Norge for 165,9 milliarder kroner i denne perioden. Omsetningen for detaljhandel totalt økte med 9 milliarder kroner, eller 5,7 prosent.

Opp 1,6 milliarder i 4. termin

I juli og august (4. termin) i år økte detaljomsetningen med 1,6 milliarder kroner eller 3,8 prosent sammenlignet med samme periode året før. For butikker med næringen salg av andre nye varer økte omsetningen med 5,4 prosent i denne perioden.

Størst vekst i Vest-Agder og Akershus

Detaljhandelsbedriftene i Vest-Agder og Akershus økte omsetningen med henholdsvis 7,5 og 7,4 prosent fra januar-august 2003 til januar-august 2004. I 4. termin i år var det detaljhandelsbedriftene i Vest-Agder og Finnmark som økte omsetningen mest i prosent. Veksten var henholdsvis 6,9 og 5,9 prosent.

Fortsatt stor vekst i salg av motorkjøretøyer

Handel med motorkjøretøyer økte med 8,7 milliarder, en vekst på 16,8 prosent de åtte første månedene i år sammenlignet med samme periode i fjor. Detaljhandel med drivstoff til motorkjøretøyer økte omsetningen med 1,4 milliarder i denne perioden, en vekst på 6,3 prosent. I juli og august (4. termin) i år økte detaljhandel med motorkjøretøyer og detaljhandel med drivstoff med henholdsvis 13,6 og 7,6 prosent.

Engroshandelen steg med 29 milliarder kroner

Bedriftene innenfor engroshandel omsatte for 29,1 milliarder kroner mer de åtte første månedene i år sammenlignet med samme periode i fjor. Dette tilsvarer en økning på 8,8 prosent. I juli og august i år økte engroshandelen med 7,0 milliarder, en vekst på 8,7 prosent.

Tabeller: