3162_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/arkiv
3162
Gol omsatte mest per innbygger
statistikk
2004-11-01T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel3. termin 2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Gol omsatte mest per innbygger

Detaljhandelsbedriftene i Gol omsatte mest per innbygger 1. halvår 2004. Omsetningen per innbygger var på 53 409 kroner. Tilsvarende tall for 1. halvår 2003 var 47 897 kroner, en vekst på 11,5 prosent.

All omsetning i denne sammenheng er eksklusiv merverdiavgift.

I Skedsmo, Haugesund og Nord-Aurdal var omsetningen på henholdsvis 50 548, 49 588 og 49 272 kroner per innbygger. Omsetningen per innbygger for hele landet var på 26 571 kroner i 1. halvår 2004.

Lavest omsetning per innbygger var det i kommunene Rælingen og Våler i Østfold. I begge disse kommunene ble det omsatt for under 5 000 kroner per innbygger i 1. halvår 2004.

Ti kommuner med mest eller minst detaljomsetning
per innbygger i 1. halvår 20041
Kommune Størst omsetning
per innbygger
januar-juni 2004
                Kommune Minst omsetning
per innbygger
januar-juni 2004
Gol 53 409 Rælingen 3 469
Skedsmo 50 548 Våler 4 850
Haugesund 49 588 Siljan 5 196
Nord-Aurdal 49 272 Iveland 5 332
Førde 46 294 Tranøy 5 362
Tønsberg 42 955 Rømskog 5 728
Ullensaker 39 679 Snillfjord 5 759
Hemsedal 39 406 Sørfold 6 229
ås 39 161 Aremark 6 367
Sandnes 39 130 Namdalseid 6 530
1  Tabellen viser de kommunene i Norge hvor detaljhandelsbedriftene
omsatte mest eller minst per innbygger. Tallene er eksklusiv motor-
kjøretøyer og bensin, og eksklusiv merverdiavgift.

Detaljhandelen økte med 7,3 milliarder

Detaljhandelsbedriftene, unntatt motorkjøretøyer og bensin, økte omsetningen med 7,3 milliarder kroner første halvår 2004 sammenlignet med samme periode i 2003. Dette tilsvarer en økning på 6,4 prosent. I mai og juni (3. termin) økte omsetningen for detaljhandel med 5,6 prosent sammenlignet med samme periode året før. Både i 1. halvår og 3. termin i år var det næringshovedgruppen andre nye varer som hadde størst omsetningsvekst. I første halvår var økningen i omsetning på 8,8 prosent og i 3. termin på 5,6 prosent, sammenlignet med tilsvarende perioder i 2003. Andre nye varer er blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer.

Økt salg av motorkjøretøyer og drivstoff

Handelen med motorkjøretøyer økte 17,8 prosent første halvår 2004 sammenlignet med samme periode i fjor. I denne perioden økte omsetningen av drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler med 5,2 prosent.

Godt halvår for engroshandelen

Bedriftene innenfor engroshandel omsatte for 22 milliarder kroner mer første halvår 2004 enn i første halvår 2003. Dette tilsvarer en vekst på 8,8 prosent. Fra 3. termin 2003 til 3. termin 2004 økte omsetningen med 11,2 prosent.

Tabeller: