3164_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/arkiv
3164
Detaljhandelen økte med 3 milliarder
statistikk
2004-08-31T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel2. termin 2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljhandelen økte med 3 milliarder

Bedriftene innenfor detaljhandel økte omsetningen med 3,0 milliarder kroner i 2. termin (mars og april) 2004 sammenlignet med samme periode i fjor. Dette tilsvarer en økning på 8,1 prosent. Totalt omsatte detaljhandelsbedriftene i Norge for 40,6 milliarder kroner i 2. termin i år.

Detaljhandel er her eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. All omsetning i denne sammenheng er eksklusiv merverdiavgift.

Butikker med salg av andre nye varer økte omsetningen med 1,6 milliarder kroner eller 11,2 prosent fra 2. termin i 2003 til 2. termin i 2004. Andre nye varer er blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer. For butikker med bredt vareutvalg, som i hovedsak består av kolonialforretninger, gikk omsetningen opp med 1,1 milliarder kroner i samme periode. Dette tilsvarer en økning på 6,1 prosent. Fra 2. termin 2003 til 2. termin 2004 var det bedriftene i detaljhandel med brukte varer, som hadde størst prosentvis vekst. Veksten i denne næringen var på 12,5 prosent. Bedriftene i denne næringen omsatte for 45 millioner kroner i 2. termin 2004.

Stor økning i salg av motorkjøretøyer

Handel med motorkjøretøyer økte med 3,2 milliarder kroner eller 24,5 prosent 2. termin i år sammenlignet med samme periode i fjor. Detaljhandel med motorvogner, unntatt motorsykler økte omsetningen med 2,0 milliarder i samme periode. Dette tilsvarer en vekst på 23,2 prosent. Detaljhandel med drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler økte med 3,9 prosent i denne perioden.

Bra vekst også for engroshandelen

Bedriftene innenfor engroshandel omsatte for 8,8 milliarder mer i 2. termin i år sammenlignet med samme periode i fjor. Dette tilsvarer en økning på 10,3 prosent. Totalt omsatte bedriftene i denne næringen for 94,5 milliarder kroner i mars og april 2004.

Tabeller: