3169_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/arkiv
3169
Nord-Aurdal og Gol på topp
statistikk
2004-04-27T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel6. termin 2003

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nord-Aurdal og Gol på topp

Detaljhandelsbedriftene i Nord-Aurdal og Gol lå på omsetningstoppen i 2003. Per innbygger ble det omsatt for henholdsvis 112 321 og 110 952 kroner i disse kommunene.

All omsetning i denne sammenheng er eksklusiv merverdiavgift. Omsetningen i detaljhandelen for landet som helhet var i 2003 på 54 704 kroner per innbygger. Da er omsetningen av motorkjøretøyer og bensin holdt utenfor.

Haugesund, Skedsmo og Førde ligger på tredje, fjerde og femteplass på omsetningstoppen. Her ble det omsatt for henholdsvis 104 129, 101 681 og 97 496 kroner per innbygger.

10 kommuner med størst detaljomsetning
per innbygger i 20031
                   Januar-desember 2003
Nord-Aurdal                   112 321
Gol  110 952
Haugesund  104 129
Skedsmo  101 681
Førde 97 496
Tønsberg 89 283
Seljord 82 473
ås 82 037
Ullensaker 81 906
Tynset 81 403
1  Tabellen viser de kommunene i Norge hvor detaljhandels-
bedriftene omsatte mest per innbygger. Tallene er eksklusiv
motorkjøretøyer og bensin, og eksklusiv merverdiavgift.

Lavest omsetning per innbygger er det i kommunene Rælingen og Siljan. Her omsatte detaljhandelsbedriftene for henholdsvis 7 038 og 11 055 kroner per innbygger i 2003.

10 kommuner med minst detaljomsetning
per innbygger 20031
                   Januar-desember 2003
Rælingen                  7 038
Siljan 11 055
Våler 11 220
Klæbu 11 699
Tranøy 12 052
Iveland 12 111
Sørfold 12 112
Snillfjord 12 891
Rømskog 13 172
Naustdal 13 941
1  Tabellen viser de kommune i Norge hvor detaljhandels-
bedriftene omsatte minst per innbygger. Tallene er
eksklusiv motorkjøretøyer og bensin, og eksklusiv
merverdiavgift.

Bedriftene innenfor detaljhandel økte omsetningen med 10,5 milliarder kroner i 2003 sammenlignet med 2002. Dette tilsvarer en økning på 4,4 prosent. Detaljomsetningsindeksen økte med 3,9 prosent i denne perioden.

Totalt omsatte detaljhandelsbedriftene i Norge for 249 milliarder kroner i 2003. Størst prosentvis vekst fra 2002 til 2003 hadde bedrifter i næringen detaljhandel utenom butikk med 8,8 prosent. Denne næringen omfatter blant annet postordre. Butikker med bredt vareutvalg, som i hovedsak består av kolonialforretninger, økte omsetningen med 5,3 milliarder kroner eller 4,9 prosent fra 2002 til 2003. Omsetningen for butikkhandel med andre nye varer økte med 3,8 milliarder i samme periode, en vekst på 3,9 prosent. Andre nye varer er blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer. Butikker med næringen salg av apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler hadde en omsetningsvekst på 3,7 prosent eller 518 millioner kroner i denne periode. Omsetningen av nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger økte med 4,3 prosent.

1,7 milliarder mer i 6. termin

I november og desember (6.termin) 2003 økte detaljomsetningen med om lag 1,7 milliarder kroner eller 3,5 prosent sammenlignet med samme periode året før. Detaljhandel utenom butikk økte omsetningen med 9,2 prosent. Butikkhandel med bredt vareutvalg hadde en omsetningsvekst på 3,1 prosent. For butikker med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger økte omsetningen med 2,1 prosent i denne perioden. Butikkhandel med andre nye varer i spesialforretninger økte omsetningen med 4,1 prosent.

Handel med motorkjøretøyer og drivstoff opp 6,3 milliarder

Handel med, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler samt detaljhandel med drivstoff økte med 6,3 milliarder kroner, en vekst på 4,4 prosent i 2003 sammenlignet med 2002. Handel med motorkjøretøyer, unntatt motorsykler økte omsetningen med 3,4 milliarder kroner i denne perioden, en vekst på 4,4 prosent. I 6. termin 2003 økte omsetningen innenfor denne næringen med hele 9,3 prosent sammenlignet med 6. termin 2002.

Engroshandelen steg med 14,4 milliarder kroner

Bedriftene innenfor engroshandel omsatte for 14,4 milliarder kroner mer i 2003 sammenlignet med 2002. Dette tilsvarer en økning på 2,7 prosent. Engroshandel med drivstoff og brensel økte 6,4 milliarder kroner eller 11,4 prosent i samme periode. Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler hadde en vekst på 3,8 milliarder kroner. Det tilsvarer 2,4 prosent økning fra 2002 til 2003.

Engroshandelsbedriftene i Oslo og Akershus skiller seg fra de andre fylkene, med en økning på henholdsvis 10,4 og 7,5 milliarder i 2003 sammenlignet 2002. Dette tilsvarer en vekst på 5,3 og 7,3 prosent.

Tabeller: