3177_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/arkiv
3177
Haugesund og Nord-Aurdal på topp
statistikk
2003-11-04T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel3. termin 2003

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Haugesund og Nord-Aurdal på topp

Detaljhandelsbedriftene i Haugesund og Nord-Aurdal lå på omsetningstoppen 1. halvår 2003. Per innbygger ble det omsatt for henholdsvis 49 255 og 48 334 kroner i disse kommunene.

All omsetning i denne sammenheng er eksklusiv merverdiavgift. Omsetningen i detaljhandelen for landet som helhet, var i denne perioden på 25 092 kroner per innbygger. Da er omsetningen av motorkjøretøyer og bensin holdt utenfor.

Gol, Skedsmo og Førde ligger på tredje, fjerde og femteplass på omsetningstoppen. Her ble det omsatt for henholdsvis 47 736, 47 041 og 41 571 kroner per innbygger.

Ti kommuner med
størst detaljomsetning
per innbygger i
1. halvår 20031
  Januar- juni 2003
Haugesund 49 255
Nord-Aurdal 48 334
Gol 47 736
Skedsmo 47 041
Førde 41 571
Tønsberg 41 453
ås 38 107
Hemsedal 37 899
Kristiansund 37 673
Ullensaker 36 464
1  Tabellen viser de kommunene i Norge hvor detaljhandelsbedriftene omsatte mest per innbygger. Tallene er eksklusiv motorkjøretøyer og bensin, og eksklusiv merverdiavgift.

Lavest omsetning per innbygger var det i kommunene Rælingen og Hobøl. Her omsatte detaljhandelsbedriftene for henholdsvis 3 371 og 4 580 kroner per innbygger 1. halvår 2003.

Ti kommuner med minst
detaljomsetning per innbygger
1. halvår 20031
  Januar- juni 2003
Rælingen 3 371
Hobøl 4 580
Siljan 5 047
Våler 5 368
Tranøy 5 442
Klæbu 5 700
Sørfold 5 726
Iveland 5 790
Rømskog 5 872
Namdalseid 6 508
1  Tabellen viser de kommunene i Norge hvor detaljhandelsbedriftene omsatte minst per innbygger. Tallene er eksklusiv motorkjøretøyer og bensin, og eksklusiv merverdiavgift.

Detaljhandelen økte med 4,3 milliarder

Detaljhandelsbedriftene, unntatt motorkjøretøyer og bensin, økte omsetningen med 4,3 milliarder kroner 1. halvår 2003 sammenlignet med samme periode i 2002. Dette tilsvarer en økning på 3,9 prosent. Detaljomsetningsindeksen økte med 3,6 prosent i samme periode. Totalt omsatte detaljhandelsbedriftene for 114,2 milliarder kroner i fjor.

Næringshovedgruppen butikkhandel med bredt vareutvalg, som i hovedsak består av kolonialforretninger, økte mest 1. halvår 2003. Veksten fra 2002 til 2003 var 2,6 milliarder kroner eller 5,0 prosent. Detaljhandel utenom butikk hadde også stor vekst, med 5,8 prosent eller 137 millioner kroner. Butikker med næringen salg av apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler økte omsetningen med 4,3 prosent eller 279 millioner kroner.

4,1 prosent vekst i 3. termin

I mai og juni (3. termin) 2003 økte omsetningen for detaljhandel med 4,1 prosent sammenlignet med samme periode året før. Detaljhandel utenom butikk og butikkhandel med bredt vareutvalg økte med henholdsvis 5,8 og 4,3 prosent i denne perioden. Omsetningsveksten for butikker med næringen andre nye varer var 4,1 prosent. For butikker med næringen salg av apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler økte omsetningen med 3,5 prosent i 3. termin 2003 sammenlignet med 3. termin 2002.

Oppgang i salg av motorkjøretøyer og drivstoff

Handel med, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler samt detaljhandel med drivstoff steg med 835 millioner kroner eller 1,2 prosent i 1. halvår sammenlignet med samme periode i fjor. Tilsvarende sammenligning for omsetningen med drivstoff viser en økning med 714 millioner eller 4,5 prosent. Omsetningen for handel med motorkjøretøyer hadde en nedgang i perioden på 342 millioner kroner eller 0,9 prosent.

3. termin i år sammenlignet med 3. termin i fjor viser en økning av omsetningen for handel med, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler samt detaljhandel med drivstoff på 714 millioner kroner eller 2,8 prosent.

Engroshandelen opp med 3 , 0 milliarder

Bedriftene innenfor engroshandel omsatte for 3,0 milliarder mer i 1. halvår i år sammenlignet med samme periode i fjor. Dette tilsvarer en økning på 1,2 prosent. Fra 3. termin i fjor til 3. termin i år økte omsetningen innenfor engroshandel med 1,8 milliarder, eller 2,1 prosent.

Tabeller: