3179_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/arkiv
3179
Detaljhandelen økte med 2,7 milliarder
statistikk
2003-09-04T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel2. termin 2003

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljhandelen økte med 2,7 milliarder

Bedriftene innenfor detaljhandel økte omsetningen med 2,7 milliarder kroner de fire første månedene i år sammenlignet med samme periode i fjor. Dette tilsvarer en økning på 3,8 prosent. Tilsvarende vekst for detaljomsetningsindeksen var 3,5 prosent.

Detaljhandel er her eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. All omsetning i denne sammenheng er eksklusiv merverdiavgift.

Totalt omsatte detaljhandelsbedriftene i Norge for 72,5 milliarder kroner de fire første månedene i år. Butikker med bredt vareutvalg, som i hovedsak består av kolonialforretninger, økte omsetningen med 1,6 milliarder kroner. Dette tilsvarer en økning på 5,2 prosent sammenlignet med de fire første månedene i fjor. Butikker med salg av nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger, økte omsetningen med 217 millioner kroner, eller 6,8 prosent i samme periode. Butikker med næringen salg av apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler økte omsetningen med 4,7 prosent de fire første månedene i år sammenlignet med samme periode i 2002. Butikkhandel med andre nye varer økte med 1,6 prosent i samme periode. Denne næringen består av blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer.

Mer mat og drikke i 2. termin

I 2. termin 2003 (mars og april) omsatte butikker med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler for 807 millioner mer enn samme periode i 2002. Butikker med salg av nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger økte omsetningen med 87 millioner i samme periode. Dette tilsvarer en prosentvis vekst på henholdsvis 5,0 og 5,1 prosent i denne perioden. I 2. termin 2003 økte butikker med næringen salg av apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler omsetningen med 5,0 prosent sammenlignet med 2. termin 2002. Butikkhandel med andre nye varer økte med 2,3 prosent i samme periode.

Detaljhandel med drivstoff økte med 646 millioner kroner

Detaljhandel med drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler økte med 646 millioner kroner eller 6,4 prosent de fire første månedene i år sammenlignet med samme periode i fjor. Handel med motorkjøretøyer gikk ned med 696 millioner kroner i samme periode. Dette tilsvarer en nedgang på 2,7 prosent. Fra 2. termin i 2002 til 2. termin i 2003 økte omsetningen med drivstoff med 0,8 prosent, mens handel med motorkjøretøyer gikk ned med 3,5 prosent.

Liten vekst i engroshandelen

Bedriftene innenfor engroshandel omsatte for 349 millioner kroner mer de fire første månedene i år sammenlignet med samme periode i fjor. Dette tilsvarer en økning på 0,2 prosent. Fra 2. termin i fjor til 2. termin i år økte omsetningen innenfor engroshandel med 599 millioner kroner, eller 0,7 prosent.

Tabeller: