3184_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/arkiv
3184
Nord-Aurdal og Gol på handelstoppen
statistikk
2003-05-06T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel6. termin 2002

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nord-Aurdal og Gol på handelstoppen

Detaljhandelsbedriftene i Nord-Aurdal og Gol lå på omsetningstoppen i 2002. Per innbygger ble det omsatt for henholdsvis 106 359 og 103 856 kroner i disse kommunene.

All omsetning i denne sammenheng er eksklusiv merverdiavgift. Omsetningen i detaljhandelen for landet som helhet var i denne perioden på 52 228 kroner per innbygger. Da er omsetningen av motorkjøretøyer og bensin holdt utenfor.

Skedsmo, Haugesund og Førde ligger på tredje, fjerde og femteplass på omsetningstoppen. Her ble det omsatt for henholdsvis 97 689, 93 520 og 92 363 kroner per innbygger. Sammen med Nord-Aurdal og Gol omsatte disse kommunene for over 90 000 kroner per innbygger i 2002.

10 kommuner med størst detaljomsetning per
innbygger i 20021
            Jan.-des. 2002
Nord-Aurdal                                                      106 359
Gol  103 856
Skedsmo 97 689
Haugesund 93 520
Førde 92 363
Tønsberg 87 812
åmli 84 191
Seljord 81 526
ås 80 456
78 257
1  Tabellen viser de kommunene i Norge hvor detaljhandelsbedriftene
omsatte mest per innbygger. Tallene er eksklusiv motorkjøretøyer og
bensin, og eksklusiv merverdiavgift.

I Rælingen og Hobøl kommune var detaljhandelen lavest per innbygger. Her omsatte detaljhandelsbedriftene for henholdsvis 7 913 og 8 981 kroner per innbygger i 2002.

10 kommuner med minst detaljomsetning per
innbygger i 20021
            Jan.-des. 2002
Rælingen                                                     7 913
Hobøl 8 981
Siljan 10 322
Våler 10 863
Iveland 11 277
Sørfold 11 396
Klæbu 11 500
Tranøy 11 635
Naustdal 12 575
Rømskog 12 767
1  Tabellen viser de kommunene i Norge hvor detaljhandelsbedriftene
omsatte minst per innbygger. Tallene er eksklusiv motorkjøretøyer
og bensin, og eksklusiv merverdiavgift.

Detaljhandelen økte med 11,7 milliarder

Detaljhandelsbedriftene, unntatt motorkjøretøyer og bensin, økte omsetningen med 11,6 milliarder kroner i 2002 sammenlignet med 2001. Dette tilsvarer en økning på 5,2 prosent. Detaljomsetningsindeksen økte med 5,1 prosent i samme periode. Totalt omsatte detaljhandelsbedriftene for 236,3 milliarder kroner i fjor. Næringshovedgruppen butikkhandel med bredt vareutvalg, som i hovedsak består av kolonialforretninger, økte mest i 2002. Veksten fra 2001 til 2002 for denne næringshovedgruppen var 6,6 milliarder kroner eller 6,5 prosent. Butikker med næringen salg av apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler hadde også stor vekst, 6,6 prosent eller 834 millioner kroner. Næringshovedgruppen andre nye varer økte omsetningen med 4,1 prosent eller 3,8 milliarder kroner. Denne næringen består av blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer. Detaljhandel utenom butikk var den næringshovedgruppen som hadde minst vekst fra 2001 til 2002, med 0,1 prosent.

3,1 prosent vekst i 6. termin

I november og desember (6.temin) 2002 økte omsetningen for detaljhandel med 3,1 prosent sammenlignet med samme periode året før. For butikker med næringen salg av apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler økte omsetningen med 8,8 prosent i denne perioden. Butikkhandel med bredt vareutvalg, som i hovedsak består av kolonialforretninger, og nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger økte med henholdsvis 5,0 og 4,7 prosent i 6. termin 2002 sammenlignet med 6. termin 2001. Butikker med næringen andre nye varer økte kun med 0,7 prosent i samme periode.

Nedgang i salg av motorkjøretøyer og bensin

Handel med, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler samt detaljhandel med drivstoff gikk ned med 4,41 milliarder kroner eller 2,91 prosent i 2002 sammenlignet med 2001. Bedriftene i denne næringen omsatte for 145,41 milliarder kroner i 2002. Størst nedgang har bedriftene i Akershus fylke med 10,51 prosent fra 2001 til 2002. Bedriftene i Hordaland har størst vekst med 5,41 prosent i samme periode.

I 6. termin 2002 gikk omsetningen av motorkjøretøyer og bensin ned med 2,41 prosent sammenlignet med samme periode året før.

Engroshandel ned med 4,41 milliarder

Bedrifter i Norge med næringen engroshandel omsatte for 4,41 milliarder mindre i 2002 enn i 2001, en nedgang på 0,8 prosent. Det er engroshandel med drivstoff og brensel som bidrar mest til nedgangen. Bedrifter innen næringen drivstoff og brensel omsatte for 6,51 milliarder mindre i 2002 enn i 2001. Det tilsvarer en nedgang på 11,81 prosent. Engroshandel med maskiner og utstyr har også en nedgang på 3,9 millioner eller 3,4 prosent i samme periode. Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler og engroshandel med husholdningsvarer til personlig bruk økte derimot omsetningen med henholdsvis 4,5 og 3,8 milliarder kroner. Dette tilsvarer en vekst på 3,2 og 4,4 prosent fra 2001 til 2002.

Omsetningen for 6. termin 2002 økte med 0,81 prosent sammenlignet med samme periode i 2001.

Årlig rapportering mangler

Omsetning for bedrifter med årlig momsrapportering er ikke inkludert ved denne publiseringen. Størst betydning vil det ha for næringene butikkhandel med brukte varer og detaljhandel utenom butikk. Det vil også ha en del betydning for enkelte av næringene i hovednæringsgruppen butikkhandel av andre nye varer. Det er disse næringene som har størst andel av bedrifter med årlig rapportering.

1  Tall rettet 08.05.2003.

Tabeller: