3187_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/arkiv
3187
Detaljhandelen økte med 9,4 milliarder
statistikk
2003-03-18T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel5. termin 2002

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljhandelen økte med 9,4 milliarder

Bedriftene innenfor detaljhandel økte omsetningen med 9,4 milliarder de ti første månedene i 2002 sammenlignet med samme periode i 2001. Dette tilsvarer en økning på 5,3 prosent. Detaljomsetningsindeksen steg med 5,4 prosent i samme periode.

Detaljhandel er her eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. All omsetning i denne sammenheng er eksklusiv merverdiavgift.

Butikker med bredt vareutvalg, som i hovedsak består av kolonialforretninger, økte omsetningen med 5,4 milliarder kroner de ti første månedene i 2002 sammenlignet med samme periode i 2001. Dette tilsvarer en økning på 6,6 prosent. Omsetningen for butikkhandel med andre nye varer hadde en vekst på 3,2 milliarder kroner, eller 4,4 prosent i samme periode. Denne næringen består av blant annet salg av klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer. Butikker med næringen salg av apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler hadde en omsetningsvekst på 5,6 prosent eller 557 millioner kroner de ti første månedene i 2002 sammenlignet med 2001. Omsetningen av nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger økte med 2,9 prosent, eller 246 millioner kroner, i samme periode. Bedrifter med næringen butikkhandel med brukte varer og detaljhandel utenom butikk hadde en nedgang i omsetningen på henholdsvis 5,2 og 0,6 prosent.

Over 800 millioner mer til mat og drikke

Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler og nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger økte omsetningen i september og oktober (5. termin) 2002 med til sammen 814 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2001. Dette tilsvarer henholdsvis 5,0 og 3,7 prosent vekst for de to næringene. Størst vekst i prosent for denne perioden har butikker med næringen helsekost, en økning på 12,9 prosent. Dette tilsvarer en vekst på 113 millioner kroner. Postordrehandel, som blant annet består av internettsalg, hadde en omsetningssvikt på 4,0 prosent, eller 77 millioner kroner. Detaljhandelen økte omsetningen totalt med 1,7 millioner kroner, eller 4,5 prosent, i september og oktober 2002 sammenlignet med samme periode i 2001.

Størst vekst i Hordaland, Sør-Trøndelag og Vestfold

I fylkene Hordaland, Sør-Trøndelag og Vestfold økte detaljhandelsbedriftene omsetningen med over 6,5 prosent de ti første månedene i 2002 sammenlignet med 2001. Minst vekst har detaljhandelsbedriftene i Oslo med 3,8 prosent i denne perioden. I 5. termin 2002 var det detaljhandelsbedriftene i Sør-Trøndelag som hadde størst vekst med 7,8 prosent, mens bedriftene i Finnmark fylke hadde minst vekst med 1,9 prosent.

Liten vekst i salg av motorkjøretøyer og bensin

For perioden september-oktober (5. termin) 2002 økte salget av motorkjøretøyer og bensin med 2,5 prosent sammenlignet med samme periode året før. For de ti første månedene i 2002 var det derimot en nedgang på 3,1 prosent sammenlignet med samme periode i 2001.

Salg av motorkjøretøyer og bensin har størst nedgang i Akershus fylke de ti første månedene i 2002 sammenlignet med samme periode i 2001. Nedgangen er 3 milliarder kroner, eller 11,9 prosent. For 5. termin er nedgangen for denne næringen 5,4 prosent i Akershus, sammenlignet med samme periode i 2001. Alle andre fylker har en vekst i denne periode. Størst vekst har Aust-Agder og Rogaland med 7,7 prosent.

Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler opp 3,2 milliarder

Bedrifter med næringen engroshandel av bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler økte omsetningen med 3,2 milliarder de ti første månedene i 2002 og 652 millioner kroner i 5. termin 2002 sammenlignet med tilsvarende perioder i 2001. Dette tilsvarer en økning på henholdsvis 6,2 og 5,9 prosent. Engroshandelen totalt hadde en omsetningssvikt på 5,2 milliarder kroner de ti første månedene, mens det var en vekst på 1,6 milliarder kroner i 5. termin 2002. Engroshandelen totalt omsatte for 411 milliarder kroner de ti første månedene i 2002.

Engrosbedriftene i Oslo og Akershus står for over 50 prosent av omsetningen i næringen. Engrosbedriftene i Akershus økte omsetningen med 1,7 milliarder, eller 2,0 prosent, mens omsetningen til bedriftene i Oslo gikk ned med 10,2 milliarder kroner, eller 7,0 prosent. Vestfold er det fylket hvor omsetningen til engrosbedriftene økte mest med 2 milliarder kroner, eller 13,5 prosent, de ti første månedene i 2002 sammenlignet med samme periode i 2001.

Tabeller: