3199_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/arkiv
3199
Detaljhandelen økte med 4,4 milliarder
statistikk
2002-05-07T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel4. termin 2001

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljhandelen økte med 4,4 milliarder

Bedriftene innen detaljhandel økte omsetningen med 4,4 milliarder kroner de åtte første månedene i 2001 sammenlignet med samme periode i 2000. Dette tilsvarer en økning på 3,2 prosent. Totalt omsatte detaljhandelsbedriftene i Norge for 141,8 milliarder kroner de åtte første månedene i 2001.

Detaljomsetningsindeksen steg med 2,0 prosent i samme periode. Detaljhandel er her eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. All omsetning i denne sammenheng er eksklusiv merverdiavgift.

Omsetningen til butikker med bredt vareutvalg, som i hovedsak består av kolonialforretninger, steg med 2,6 milliarder kroner, eller 4,1 prosent de åtte første månedene i 2001 sammenlignet med tilsvarende periode i 2000. Butikkhandel med andre nye varer økte omsetningen med 1,2 milliarder kroner i samme periode. Dette tilsvarer en økning på 2,1 prosent. Denne næringen består av blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer. Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger og butikkhandel med apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler hadde en prosentvis vekst på henholdsvis 3,0 og 6,0 prosent. Bedrifter i hovednæringsgruppen detaljhandel utenom butikk hadde derimot en nedgang i omsetningen på 1,8 prosent.

Endring i statistikkgrunnlaget

Statistikken beregnes på bakgrunn av omsetningsoppgavene som de merverdiavgiftspliktige leverer til Skattedirektoratet via fylkesskattekontorene. Oppgaven omfattet tidligere kun omsetning innenfor merverdiavgiftsloven. Fra og med 1. termin 2001 inneholder omsetningsoppgaven all omsetning, både innenfor og utenfor merverdiavgiftsloven. Dette medfører at omsetningstallene fra og med 1. termin 2001 ikke er helt sammenlignbare med tidligere terminer.

38,5 milliarder i 4. termin

I 4. termin (juli og august) 2001 omsatte detaljhandelsbedriftene i Norge for 38,5 milliarder kroner. Omsetningen økte med 1,4 milliarder eller 3,6 prosent sammenlignet med 4.termin 2000. Detaljomsetningsindeksen steg med 2,4 prosent i samme periode.

Best handelsutvikling i Aust-Agder

Detaljhandelsbedriftene i Aust-Agder økte omsetningen med om lag 6,4 prosent de første åtte månedene i 2001 sammenlignet med tilsvarende periode i 2000. Detaljhandelen i Telemark, Nordland og Oppland hadde en vekst på henholdsvis 5,2, 4,8 og 4,6 prosent. Det er lavest vekst for detaljhandelsbedriftene i Nord-Trøndelag, Oslo og Sogn og Fjordane, som alle har en vekst på under 2 prosent.

Aust-Agder og Oppland har størst økning i omsetningen i 4. termin 2001 med henholdsvis 6,9 og 6,5 prosent sammenlignet med 4. termin 2000.

Salg av motorkjøretøy og drivstoff ned 1,1 milliard kroner

Handel med, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler samt detaljhandel med drivstoff gikk ned med 1,1 milliard kroner eller 1,1 prosent de åtte første månedene i 2001 sammenlignet med tilsvarende periode i 2000. Det er størst nedgang for bedriftene i Buskerud og Sogn og Fjordane med henholdsvis 5,9 og 4,7 prosent. I Sør Trøndelag gikk omsetningen opp med 1,7 prosent.

Omsetningen av motorkjøretøyer og drivstoff gikk opp med 224 millioner eller 0,9 prosent 4. termin 2001 sammenlignet med 4. termin 2000.

Engroshandelen økte med 30 milliarder

Bedrifter med næringen engroshandel økte omsetningen med 30 milliarder kroner de åtte første månedene i 2001 sammenlignet med tilsvarende periode i 2000. Dette tilsvarer en økning på 9,3 prosent.

Engrosbedriftene i Oslo økte omsetningen med 21,8 milliarder kroner de åtte første månedene i 2001 sammenlignet med tilsvarende periode i 2000.

Omsetningen for engrosbedriftene totalt økte med 7,7 milliarder kroner, eller 9,7 prosent i 4. termin 2001 sammenlignet med 4. termin 2000.

Engrosbedriftene i Oslo har størst økning i omsetning 4. termin 2001 på 5,1 milliarder kroner eller 16,9 prosent sammenlignet med 4. termin 2000.

Tabeller: