3204_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/arkiv
3204
Detaljhandelen økte med 732 millioner
statistikk
2001-09-21T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel1. termin 2001

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljhandelen økte med 732 millioner

Bedriftene innenfor detaljhandel økte omsetningen med 732 millioner kroner 1. termin i år (januar og februar) sammenlignet med samme periode i fjor. Dette tilsvarer en vekst på 2,4 prosent. Totalt omsatte detaljhandelsbedriftene for 31,4 milliarder kroner i 1. termin i år.

Detaljhandel er her eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. All omsetning i denne sammenheng er eksklusiv merverdiavgift.

Butikker med næringen salg av apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler økte salget med 6,6 prosent i 1. termin i år sammenlignet med samme periode i fjor. Butikkhandel med bredt vareutvalg, som i stor grad består av kolonialforretninger, økte omsetningen med 3,1 prosent i samme periode. Omsetningen av andre nye varer (blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler, jern-, farge- og byggevarer) steg med 1,4 prosent. Salg av nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger steg med 1,3 prosent i januar og februar i år.

109 millioner mer i Akershus

Detaljhandelsbedriftene i Akershus omsatte for 3,5 milliarder kroner 1. termin i år. Dette er en økning på 109 millioner kroner eller 3,2 prosent sammenlignet med 1. termin i fjor. Butikkene i Hordaland, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal solgte for henholdsvis 94, 70 og 68 millioner kroner mer, det vil si en økning på 3,2, 3,8 og 4,5 prosent. Minst vekst har detaljhandelsbutikkene i Oslo og Sogn og Fjordane. I disse fylkene økte omsetningen med 3 millioner kroner.

Detaljhandel med drivstoff økte med 374 millioner

Detaljhandel med drivstoff økte med hele 374 millioner kroner i 1. termin i år sammenlignet med samme periode i fjor. Dette tilsvarer 7,3 prosent vekst.

Bedrifter med næringen handel av motorkjøretøyer omsatte for 638 millioner kroner mindre i 1. termin i år sammenlignet med 1. termin i fjor. Dette tilsvarer en nedgang på 4,6 prosent. Omsetningen til bedrifter innenfor vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer har derimot en vekst på 38 millioner kroner eller 1,5 prosent i samme periode.

Handel med vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler samt detaljhandel med drivstoff gikk samlet ned med 154 millioner kroner eller 0,7 prosent i 1. termin i år sammenlignet med 1. termin i fjor.

Størst nedgang i omsetning har bedriftene i Buskerud med 127 millioner kroner, eller 5,5 prosent i denne perioden. Akershus har derimot en vekst på 130 millioner kroner, som tilsvarer 2,9 prosent.

Engroshandelen økte med 10 milliarder

Bedrifter med næringen engroshandel økte omsetningen med vel 10 milliarder kroner de to første månedene i år sammenlignet med samme periode i fjor. Dette tilsvarer en økning på 13,8 prosent. Omsetningen til bedrifter med engroshandel av brensel og drivstoff økte med hele 6 milliarder. Det er en vekst på hele 65 prosent fra 1. termin i fjor til 1. termin i år. Engroshandelsbedriftene med salg av nærings- og nytelsesmidler solgte for 931millioner kroner mer i samme periode. Dette tilsvarer en økning på 4,5 prosent. Bedrifter med næringen engroshandel med maskiner og utstyr omsatte for 906 millioner kroner, eller 5,3 prosent mer, i 1. termin i år sammenlignet med 1. termin i fjor.

Størst økning i omsetning har engrosbedriftene i Oslo med 6,7 milliarder kroner, eller 24,0 prosent vekst. Bedriftene i Nord-Trøndelag har derimot en nedgang i omsetning på 34 millioner kroner. Dette tilsvarer en nedgang på 10,4 prosent.

Tabeller: