3241_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/arkiv
3241
Nord-Aurdal og Skedsmo på topp
statistikk
2001-06-12T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel6. termin 2000

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nord-Aurdal og Skedsmo på topp

Detaljhandelsbedriftene i Nord-Aurdal og Skedsmo lå på omsetningstoppen i 2000. Per innbygger ble det omsatt for henholdsvis 93 163 og 91 141 kroner i disse kommunene [Tallene er rettet 12.06.2001 kl. 1530].

All omsetning i denne sammenheng er eksklusiv merverdiavgift. Omsetningen i detaljhandelen for landet som helhet i denne perioden var på 48 378 kroner per innbygger [rettet 12.06.01 kl. 1530]. Da er omsetningen av motorkjøretøyer og bensin holdt utenfor.

Førde, Haugesund, Gol og Tønsberg ligger på tredje-, fjerde-, femte- og sjetteplass på omsetningstoppen. Her ble det omsatt for henholdsvis 87 722, 86 839, 86 731 og 85 863 kroner per innbygger [Tallene er rettet 12.06.01 kl. 1530]. Sammen med Nord-Aurdal og Skedsmo er disse kommunene de seks kommunene i landet hvor detaljhandelsbedriftene omsatte for over 85 000 kroner per innbygger i 2000.

10 kommuner med størst detaljomsetning per innbygger i 20001.
Tallene er rettet 12.06.2001 kl. 1530
  Jan.-des. 2000
Nord-Aurdal 93 163
Skedsmo 91 141
Førde 87 722
Haugesund 86 839
Gol 86 731
Tønsberg 85 863
Seljord 74 058
Hemsedal 72 581
Kristiansund                                                                                 71 269
ås 70 953
1  Tabellen viser de kommuner i Norge hvor detaljhandelssbedriftene omsatte mest per innbygger
i 2000. Tallene er eksklusiv motorkjøretøyer og bensin, og eksklusiv merverdiavgift.

I Ramnes kommune i Vestfold var detaljhandelen lavest, kun 2 259 kroner per innbygger. I tillegg til Ramnes hadde også detaljhandelen i Rælingen, Hobøl, Siljan, Lavangen, Naustdal og Våler i Østfold en omsetning på under 10 000 kroner per innbygger i fjor. [Rettet 12.06.01 kl. 1530]

10 kommuner med lavest detaljomsetning per innbygger i 20001
Tallene er rettet 12.06.2001 kl. 1530.
  Jan.-des. 2000
Ramnes 2 259
Rælingen 8 378
Hobøl 9 025
Siljan 9 301
Lavangen 9 733
Naustdal 9 818
Våler i østfold                                                                               9 983
Iveland 10 360
Snillfjord 10 416
Klæbu 10 460
1  Tabellen viser de kommuner i Norge hvor detaljhandelsbedriftene omsatte minst per innbygger
i 2000. Tallene er eksklusiv motorkjøretøyer og bensin, og eksklusiv merverdiavgift.

Detaljhandelen økte med 9 milliarder kroner

Detaljhandelsbedriftene, unntatt motorkjøretøyer og bensin, økte omsetningen med 9 milliarder kroner i 2000 sammenlignet med 1999. Dette tilsvarer en økning på 4,3 prosent. Detaljomsetningsindeksen økte med 3,8 prosent i tilsvarende periode. Totalt omsatte detaljhandelsbedriftene i Norge for 216,7 milliarder kroner i fjor. Næringsgruppen detaljhandel utenom butikk hadde størst prosentvis vekst i 2000 sammenlignet med 1999. Veksten var på 8,9 prosent. Butikker med næringen salg av apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler økte omsetningen med 6,8 prosent, og butikkhandel med andre nye varer hadde en vekst på 4,9 prosent i denne perioden. Denne næringen består av blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer.

2 prosent vekst i 6. termin

I november og desember (6. termin) 2000 økte omsetningen for detaljhandel med 2 prosent, eller 862 millioner kroner. For butikker med næringen salg av apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler økte omsetningen med 2,8 prosent i denne perioden. Detaljhandelsbedriftene med næringen andre nye varer hadde en omsetningsvekst på 2,3 prosent. Butikkhandel med bredt vareutvalg, som i hovedsak består av kolonialforretninger, økte omsetningen med 1,8 prosent i november og desember i fjor sammenlignet med samme periode året før.

Nedgang i salg av motorkjøretøyer og bensin i Oslo

Oslo er det eneste fylket med nedgang i salg av motorkjøretøyer og bensin i 2000 sammenlignet med 1999. Nedgangen i Oslo var 381 millioner kroner, eller 1,3 prosent. I fylkene Akershus og Buskerud gikk salget for bedriftene i denne næringen opp med henholdsvis 1,5 og 1,3 milliarder kroner i samme periode. Dette tilsvarer 5,2 og 9,0 prosent.

Bedriftene i Sogn og Fjordane har den største prosentvise veksten med 10,7 prosent. For hele landet økte omsetningen for motorkjøretøy og drivstoff med 8 milliarder kroner eller 5,3 prosent.

Engroshandelen økte med 48 milliarder kroner

Bedriftene innenfor engroshandel økte omsetningen med 48 milliarder kroner i fjor sammenlignet med året før. Dette tilsvarer en økning på 10,2 prosent. Engroshandel med drivstoff og brensel økte omsetningen alene med 28 milliarder kroner, 64,1 prosent. I samme periode hadde bedriftene med næringen engroshandel med nærings- og nytelsesmidler og engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk en vekst på henholdsvis 3,6 og 3,5 milliarder kroner. Det tilsvarer 2,6 og 4,2 prosent vekst i 2000 sammenlignet med 1999. Bedriftene med engroshandel av vin og brennevin har økt omsetningen med 9,1 prosent eller 574 millioner kroner i samme periode.

Engroshandelsbedriftene i Oslo skiller seg fra de andre fylkene med en økning på 30 milliarder kroner i fjor sammenlignet med 1999. Dette tilsvarer en vekst på 18,1 prosent, som også er den største prosentvise økningen blant fylkene.

Tabeller: