3352_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/arkiv
3352
Detaljhandelen økte med 6,2 milliarder
statistikk
2001-02-05T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel3. termin 2000

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljhandelen økte med 6,2 milliarder

Bedriftene innen detaljhandel økte omsetningen med 6,2 milliarder kroner 1. halvår 2000 sammenlignet med samme periode i 1999. Dette tilsvarer en økning på 6,5 prosent. Detaljomsetningsindeksen viser samme endring i denne perioden.

Detaljhandel er her eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. All omsetning i denne sammenheng er eksklusiv merverdiavgift.

Butikkhandel med andre nye varer økte omsetningen med 2,6 milliarder kroner i 1. halvår 2000 sammenlignet med tilsvarende periode i 1999. Dette tilsvarer en økning på 6,7 prosent. Denne næringen består av blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer. Omsetningen til butikker med bredt vareutvalg, som i hovedsak består av kolonialforretninger, steg med 2,5 milliarder kroner, eller 5,6 prosent, i samme periode. Bedrifter i hovednæringsgruppene detaljhandel utenom butikk, butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger og butikkhandel med apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler har stor prosentvis vekst. Veksten er i underkant av 10 prosent for alle tre gruppene i 1. halvår 2000 sammenlignet med 1. halvår 1999. Det er postordresalg som bidrar mest til veksten i detaljhandel utenom butikk.

Helsekost opp 15,7 prosent

Helsekostbutikker økte omsetningen med 53 millioner 1. halvår 2000, eller 15,7 prosent, sammenlignet med samme periode året før. Butikker med salg av apotekvarer omsatte for 441 millioner kroner mer i samme periode. Dette er en vekst på 10,6 prosent. Butikkhandel med fritidsutstyr, spill og leker økte med 307 millioner 1. halvår 2000, eller 16,5 prosent. Denne næringsgruppen omfatter blant annet fritidsbåter.

37 milliarder i 3. termin

I 3. termin (mai og juni) 2000 omsatte detaljhandelsbedriftene i Norge for 37 milliarder kroner. Omsetningen økte med 2,8 milliarder eller 8,1 prosent sammenlignet med 3. termin 1999. Detaljomsetningsindeksen viser samme endring i denne perioden.

Dårligst handelsutvikling i Sogn og Fjordane

Detaljhandelsbedriftene i Oslo, Vestfold, Akershus, Hedmark og Vest-Agder økte omsetningen med om lag 8 prosent 1. halvår i 2000 sammenlignet med tilsvarende periode i 1999. Det er lavest vekst for detaljhandelsbedriftene i Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag og Nordland med henholdsvis 3,4, 3,5 og 3,9 prosent.

Oslo og Hordaland har størst økning i omsetningen i 3. termin 2000 med henholdsvis 10,2 og 9,8 prosent sammenlignet med 3. termin 1999.

Salg av motorkjøretøy og drivstoff opp 6,2 milliarder

Handel med, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler samt detaljhandel med drivstoff gikk opp med 6,2 milliarder kroner eller 8,5 prosent 1. halvår 2000 sammenlignet med samme periode i 1999. Det er størst økning for bedriftene i Buskerud og Sogn og Fjordane med henholdsvis 16,7 og 16,5 prosent. I Oslo gikk omsetningen ned med 1,3 prosent.

Omsetningen av motorkjøretøyer og drivstoff gikk opp med 3,2 milliarder eller 12,2 prosent 3. termin 2000 sammenlignet med 3. termin 1999.

Engroshandelen økte med 18,6 milliarder

Bedrifter med næringen engroshandel økte omsetningen med 18,6 milliarder kroner 1. halvår 2000 sammenlignet med samme periode i 1999. Dette tilsvarer en økning på 8,2 prosent.

Engrosbedriftene i Akershus og Oslo økte omsetningen med 8,2 milliarder kroner 1. halvår 2000 sammenlignet med samme periode i 1999.

Omsetningen for engrosbedriftene totalt økte med 11,6 milliarder kroner, eller 15,1 prosent i 3. termin 2000 sammenlignet med 3. termin 1999.

Engrosbedriftene i Oslo har størst økning i omsetningen 3. termin 2000 på 6,2 milliarder kroner eller 23,5 prosent sammenlignet med 3. termin 1999. Nordland har derimot en nedgang i omsetningen på 80 millioner kroner eller 5,3 prosent i samme periode.

Tabeller: