3475_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/arkiv
3475
Detaljhandelen økte med 1,5 milliarder
statistikk
2000-02-04T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel4. termin 1999

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljhandelen økte med 1,5 milliarder

Bedriftene innenfor detaljhandel økte omsetningen med 1,5 milliarder kroner i juli og august (4. termin) 1999 sammenlignet med samme periode i 1998. Dette tilsvarer en økning på 4,3 prosent.

Detaljhandel er her eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. All omsetning i denne sammenheng er eksklusiv merverdiavgift.

Omsetningen i matbutikker gikk opp med 573 millioner kroner, eller 3,8 prosent, i 4. termin 1999 sammenlignet med tilsvarende periode i 1998. Butikkhandel med vin og brennevin økte omsetningen med 114 millioner. Dette er en økning på 10,9 prosent. Butikker med salg av apotekvarer, medisinske og ortopediske artikler økte omsetningen med 166 millioner eller 12,4 prosent i samme i periode.

De åtte første månedene i 1999 var den totale omsetningen innenfor detaljhandel, reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk 129,6 milliarder kroner. Omsetningen økte med 5,1 milliarder eller 4,1 prosent sammenlignet med samme periode i 1998.

Dårligst handelsutvikling i Østfold

Detaljhandelsbedriftene i Østfold økte omsetningen med bare 0,3 prosent både i 4. termin og de åtte første månedene i 1999 sammenlignet med samme periode året før. Det er også liten vekst i detaljhandelen i fylkene Finnmark og Akershus. I juli og august 1999 er veksten henholdsvis 1,2 og 1,9 prosent. Tilsvarende tall de åtte første månedene i 1999 er 2,2 og 1,5 prosent. Størst vekst har detaljhandelsbedriftene i Oslo, Vest-Agder og Aust-Agder, med henholdsvis 7,2, 7,0 og 6,6 prosent i 4. termin 1999. De åtte første månedene er veksten 5,8, 6,4 og 5,8 prosent.

Salg av motorkjøretøy og drivstoff ned med 4,1 milliarder kroner

Handel med, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler samt detaljhandel med drivstoff gikk ned med 1,7 milliarder kroner eller 6,7 prosent 4. termin 1999 sammenlignet med samme periode i 1998. Det er størst nedgang for bedriftene i Oslo, Akershus og Buskerud med henholdsvis 0,7 og 0,4 og 0,2 milliarder kroner, eller 14,7, 8,2 og 9,1 prosent. Salget i Sogn og Fjordane og Aust-Agder derimot økte med henholdsvis 19 millioner og 14 millioner kroner, eller 4,7 og 3,3 prosent.

Omsetningen av motorkjøretøyer og drivstoff gikk ned med 7,4 milliarder kroner eller 7,3 prosent de åtte første månedene i 1999 sammenlignet med samme periode året før.

Engroshandelen økte med 1,8 milliarder

Bedrifter med næringen engroshandel økte omsetningen med 1,8 milliarder kroner i 4. termin 1999 sammenlignet med samme periode året før. Dette tilsvarer en økning på 2,5 prosent. Størst økning har bedriftene med næringen brensel og drivstoff, hvor omsetningen økte med 1,6 milliarder kroner eller 29,7 prosent. Bedriftene innenfor engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk og nærings- og nytelsesmidler økte omsetningen med henholdsvis 757 og 442 millioner kroner mer i samme periode. Dette tilsvarer en økning på 6,0 og 2,1 prosent for de nevnte næringer.

Engrosbedriftene i Oslo økte omsetningen med nesten 2 milliarder kroner, eller 7,9 prosent i 4. termin i fjor sammenlignet med samme periode året før. Engrosbedriftene i Oslo står for vel 36 prosent av omsetningen i næringen.

Omsetningen for engrosbedriftene de første åtte månedene i 1999 økte med 7,9 milliarder kroner, eller 2,7 prosent sammenlignet med samme periode i 1998.

Tabeller: