3482_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/arkiv
3482
Detaljhandelen økte med 3,5 milliarder
statistikk
1999-12-03T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel3. termin 1999

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljhandelen økte med 3,5 milliarder

Bedriftene innenfor detaljhandel økte omsetningen med 3,5 milliarder kroner i 1. halvår i forhold til samme periode i fjor. Dette tilsvarer en økning på 3,8 prosent. Detaljomsetningsindeksen viser tilsvarende endring.

Detaljhandel er her eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. All omsetning i denne sammenheng er eksklusiv merverdiavgift.

Omsetningen i matbutikker gikk opp med 1,2 milliarder kroner i 1. halvår 1999 sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Dette tilsvarer en økning på 2,8 prosent. Butikker med salg av klær, sko og reiseeffekter omsatte for 516 millioner kroner mer, en økning på 5,6 prosent. Butikker med salg av apotekvarer, medisinske og ortopediske artikler omsatte for 350 millioner kroner mer i samme periode. Dette er en vekst på 8,6 prosent. Butikkhandel med møbler og innbo gikk opp med 341 millioner kroner eller 5,0 prosent.

Den totale omsetningen innenfor detaljhandelen for 3. termin 1999 var på 34 milliarder kroner.

Her er unntatt handel med motorkjøretøyer og motorsykler, samt reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk. Omsetningen for detaljhandelen økte med 3,1 prosent sammenlignet med 3. termin 1998. Detaljomsetningsindeksen økte med 2,1 prosent i samme periode.

Dårligst handelsutvikling i Østfold

Detaljhandelsbedriftene i Telemark, Møre og Romsdal, Oslo, Rogaland og Aust-Agder økte omsetningen med vel 5 prosent 1. halvår i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. I Oslo omsatte handelstanden for 650 millioner kroner mer i samme periode. Det er lavest vekst for detaljhandelsbedriftene i Østfold, Vestfold og Akershus med henholdsvis 0,6, 2,1 og 2,3 prosent.

Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har størst økning i omsetningen i 3. termin 1999 med henholdsvis 5,5 og 4,8 prosent sammenlignet med 3. termin 1998. Østfold er det eneste fylket med nedgang i omsetningen. Handelen i dette fylket gikk ned med 15 millioner kroner i 3. termin.

Salg av motorkjøretøy og drivstoff ned med 4,1 milliarder

Handel med vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler samt detaljhandel med drivstoff gikk ned med 4,1 milliarder kroner eller 5,4 prosent 1. halvår 1999 sammenlignet med samme periode i fjor. Det er størst nedgang for bedriftene i Akershus og Oslo med henholdsvis 1,4 og 1,3 milliarder kroner, eller 8,9 og 8,6 prosent. I Buskerud gikk omsetningen ned med 704 millioner kroner eller 9,2 prosent. Salget i Vest-Agder og Aust-Agder derimot økte med 46 og 17 millioner kroner, eller 2,1 og 1,5 prosent.

Omsetningen av motorkjøretøyer og drivstoff gikk ned med 2,3 milliarder kroner eller 8,1 prosent 3. termin 1999 sammenlignet med 3. termin 1998.

Engroshandelen økte med 6,3 milliarder kroner

Bedrifter med næringen engroshandel økte omsetningen med 6,3 milliarder kroner 1. halvår 1999 sammenlignet med samme periode i fjor. Dette tilsvarer en økning på 2,8 prosent. Bedriftene innenfor engroshandel med nærings- og nytelsesmidler solgte for 2,9 milliarder kroner mer i samme periode. Bedriftene med næringen engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk og engroshandel med maskiner og utstyr økte omsetningen med henholdsvis 1,8 og 1,2 milliarder kroner. Dette tilsvarer en økning på henholdsvis 4,8 og 2,2 prosent for de nevnte næringer.

Omsetningen for engrosbedriftene 3. termin 1999 økte med 1,5 milliarder kroner, eller 1,9 prosent sammenlignet med 3. termin 1998. Engrosbedriftene i Oslo og Akershus står for over 50 prosent av omsetningen i næringen. Engrosbedriftene i Akershus og Oslo økte omsetningen med 4,1 milliarder kroner 1. halvår 1999 sammenlignet med samme periode i 1998.

Engrosbedriftene i Akershus har størst økning i omsetning 3. termin 1999 på 1,3 milliarder kroner eller 9,7 prosent sammenlignet med 3. termin 1998. Møre og Romsdal har derimot en nedgang i omsetningen på 231 millioner kroner eller 6,2 prosent i samme periode.

Tabeller: