3521_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/arkiv
3521
Stor omsetning av elektriske varer
statistikk
1999-08-11T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel1. termin 1999

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stor omsetning av elektriske varer

Elektro- og musikkforretninger økte omsetningen med 295 millioner kroner eller 13 prosent 1. termin i år (januar og februar) sammenlignet med samme periode i 1998.

All omsetning i denne sammenheng er eksklusiv merverdiavgift.

Størst vekst i denne gruppen har butikkhandel med elektriske husholdningsapparater, radio og fjernsyn, som økte omsetningen med 155 millioner kroner de to første månedene i år sammenlignet med samme periode i fjor. Butikker med salg av datamaskiner, kontormaskiner og telekommunikasjonsutstyr omsatte for 124 millioner kroner mer i samme periode.

Omsetningen i matbutikker gikk opp med 278 millioner kroner. Dette tilsvarer en økning på 2,2 prosent 1. termin i år sammenlignet med 1. termin 1998. Butikker med salg av klær, sko og reiseeffekter omsatte for 126 millioner kroner mer eller 4,5 prosent økning i samme periode.

Detaljhandel i alt økte omsetningen med 964 millioner kroner eller 2,3 prosent 1. termin i år sammenlignet med 1. termin i fjor. Detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin, steg med 3,7 prosent. Tilsvarende tall for den månedlige detaljomsetningsindeksen er 4,5 prosent vekst.

Omsetningsstatistikk for detaljhandel eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
  Millioner kroner Endring i prosent
  1. termin 1998 1. termin 1999 1. termin 1998-
1. termin 1999
Hele landet 28 109 29 162 3,7
østfold 1 465 1 495 2,0
Akershus 3 130 3 238 3,5
Oslo 4 024 4 253 5,7
Hedmark 1 042 1 063 2,0
Oppland 1 099 1 136 3,4
Buskerud 1 519 1 581 4,1
Vestfold 1 297 1 326 2,2
Telemark 939 986 5,0
Aust-Agder 565 598 5,8
Vest-Agder 916 944 3,1
Rogaland 2 349 2 475 5,4
Hordaland 2 718 2 831 4,2
Sogn og Fjordane 569 588 3,3
Møre og Romsdal 1 408 1 454 3,3
Sør-Trøndelag 1 672 1 721 2,9
Nord-Trøndelag 695 718 3,3
Nordland 1 331 1 359 2,1
Troms 938 959 2,2
Finnmark 433 437 0,9

Detaljhandelen i Oslo var på 4,2 milliarder kroner

Detaljhandelsbedriftene i Oslo omsatte for 4,2 milliarder kroner 1. termin i år. Dette er en økning på 229 millioner kroner eller 5,7 prosent sammenlignet med 1. termin 1998. Butikkene i Rogaland og Hordaland solgte for henholdsvis 126 og 113 millioner kroner mer, det vil si en økning på 5,4 og 4,2 prosent. Minst vekst har detaljhandelsbutikkene i Finnmark, Sogn og Fjordane, Troms/Hedmark. I disse fylkene økte omsetningen med 1, 19 og 21 millioner kroner.

Motorkjøretøy og drivstoff

Handel med, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler samt detaljhandel med drivstoff gikk ned med 343 millioner kroner eller 1,6 prosent 1. termin i år sammenlignet med samme periode i fjor. Den største nedgangen i omsetning har bedriftene i Oslo, Akershus og Buskerud med henholdsvis 184, 155 og 111 millioner kroner, eller 4,4, 3,6 og 5,2 prosent nedgang. I fylkene Hordaland, Vest-Agder og Nordland har bedriftene i denne næringen hatt en økning i omsetningen på 42, 39 og 26 millioner kroner, eller 3,3, 6,4 og 4,1 prosent vekst.

Handel med, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Detaljhandel med drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
  Millioner kroner Endring i prosent
  1. termin 1998 1. termin 1999 1. termin 1998-
1. termin 1999
Hele landet 21 774 21 431 -1,6
østfold 1 097 1 096 -0,1
Akershus 4 253 4 098 -3,6
Oslo 4 188 4 004 -4,4
Hedmark 705 704 -0,1
Oppland 681 691 1,5
Buskerud 2 125 2 014 -5,2
Vestfold 768 790 2,9
Telemark 656 640 -2,4
Aust-Agder 326 338 3,7
Vest-Agder 610 649 6,4
Rogaland 1 383 1 384 0,1
Hordaland 1 267 1 309 3,3
Sogn og Fjordane 288 300 4,2
Møre og Romsdal 791 786 -0,6
Sør-Trøndelag 870 849 -2,4
Nord-Trøndelag 432 423 -2,1
Nordland 627 653 4,1
Troms 478 472 -1,3
Finnmark 231 231 0,0

Engroshandelen økte med 3 milliarder

Bedrifter med næringen engroshandel økte omsetningen med vel 3 milliarder kroner de to første månedene i år sammenlignet med samme periode i fjor. Dette tilsvarer en økning på 4,4 prosent.

Bedriftene innenfor engroshandel med nærings- og nytelsesmidler solgte for 1,2 milliarder kroner mer

i samme periode. Engroshandelsbedriftene med næringen husholdningsvarer og varer til personlig bruk økte omsetningen med 914 millioner kroner. Dette tilsvarer en økning på henholdsvis 6,1 og 7,5 prosent.

Størst økning i omsetning har engrosbedriftene i Oslo og Akershus med 1,2 og 1,0 milliard kroner. Østfold er det fylket som har størst prosentvis vekst med 16,5 prosent. I fylkene Hordaland og Rogaland omsatte engroshandelsbedriftene for 113 og 117 millioner kroner mindre de to første månedene i år sammenlignet med samme periode i fjor.

Omsetningsstatistikk for engroshandel. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
  Millioner kroner Endring i prosent
  1. termin 1998 1. termin 1999 1. termin 1998-
1. termin 1999
Hele landet 69 372 72 431 4,4
østfold 2 423 2 822 16,5
Akershus 11 967 13 039 9,0
Oslo 25 348 26 563 4,8
Hedmark 1 295 1 332 2,9
Oppland 764 796 4,2
Buskerud 2 468 2 485 0,7
Vestfold 2 199 2 236 1,7
Telemark 929 986 6,1
Aust-Agder 628 676 7,6
Vest-Agder 1 233 1 229 -0,3
Rogaland 4 039 3 922 -2,9
Hordaland 5 132 5 001 -2,6
Sogn og Fjordane 529 561 6,0
Møre og Romsdal 3 450 3 687 6,9
Sør-Trøndelag 3 027 3 016 -0,4
Nord-Trøndelag 404 437 8,2
Nordland 1 291 1 332 3,2
Troms 1 963 2 037 3,8
Finnmark 283 274 -3,2
Frigitt 11. august 1999 (C) Statistisk sentralbyrå

Tabeller: