283516
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/maaned
283516
Økt varekonsum
statistikk
2017-03-02T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false
Statistikken viser husholdningenes konsum av varer. Husholdningenes varekonsum økte med 0,4 prosent fra desember til januar, viser sesongjusterte tall.

Varekonsumindeksenjanuar 2017

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt varekonsum

Husholdningenes varekonsum var 0,4 prosent høyere i januar 2017 enn i desember 2016, viser sesongjusterte tall. Det var oppgang i bilkjøp og mat- og drikkevarer.

Varekonsumindeksen. Hovedtallstabell. Prosentvis volumendring fra måneden før. Sesongjustert. 2005=100
Januar 2017Desember 2016November 2016Oktober 2016September 2016
Totalt varekonsum0,4-1,91,10,6-0,5
Mat, drikkevarer og tobakk1,1-1,10,2-0,60,4
Elektrisitet og brensel-1,4-10,27,23,8-3,7
Kjøp av egne transportmidler i tillegg til bensin og olje1,12,80,2-0,51,0
Andre varer-0,1-3,11,11,7-1,3
Figur 1. Varekonsumindeksen, sesongjustert og ujustert. 2005=100

Konsumet av mat- og drikkevarer økte 1,1 prosent i januar, etter et tilsvarende fall måneden før. Kjøp og drift av biler viste også en vekst på 1,1 prosent, etter sterk vekst også i desember. Bilkjøpene trakk opp varekonsumet 0,2 prosentpoeng.

Elektrisitets- og brenselforbruket falt 1,4 prosent og bidro til å trekke ned varekonsumet med 0,1 prosentpoeng. Konsumet av andre varer var tilnærmet uendret fra måneden før. I denne gruppen dempet særlig kjøp av sportsutstyr veksten, mens klær trakk opp.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 0,8 prosent høyere i januar 2017 enn i samme måned året før.

Påsken kan påvirke de sesongjusterte talleneÅpne og lesLukk

Det er viktig å være klar over at det er større usikkerhet enn normalt i de sesongjusterte indeksene for mars og april grunnet ulik plassering av påsken fra år til år. De sesongjusterte indeksene tar hensyn til påskens plassering, men det kan være vanskelig å korrigere for alle effektene av påsken. Selv når 12-måneders vekstrater ikke endres bakover i tid, kan likevel de sesongjusterte tallene bli endret som følge av at vi har fått tall for en ny måned.

Slik vektes varekonsumindeksen i januarÅpne og lesLukk

Mat- og drikkevarer 0,34. Elektrisitet og brensel 0,07. Kjøp og drift av biler 0,19. Andre varer 0,40.

 

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB