283512
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/maaned
283512
Dårlig desemberhandel
statistikk
2017-01-30T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false
Statistikken viser husholdningenes konsum av varer. Husholdningenes varekonsum falt med 1,7 prosent fra november til desember, viser sesongjusterte tall.

Varekonsumindeksendesember 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Dårlig desemberhandel

Husholdningenes varekonsum falt 1,7 prosent fra november til desember 2016, viser sesongjusterte tall. Det var nedgang i alle varegrupper utenom kjøp og drift av biler. Til tross for nedgangen i desember var varekonsumet i 4. kvartal 0,6 prosent høyere enn i 3. kvartal.

Varekonsumindeksen. Hovedtallstabell. Prosentvis volumendring fra måneden før. Sesongjustert. 2005=100
Desember 2016November 2016Oktober 2016September 2016August 2016
Totalt varekonsum-1,71,10,6-0,50,5
Mat, drikkevarer og tobakk-0,90,3-0,60,40,4
Elektrisitet og brensel-10,07,23,8-3,62,8
Kjøp av egne transportmidler i tillegg til bensin og olje2,70,3-0,71,00,8
Andre varer-2,91,11,7-1,30,0
Figur 1. Varekonsumindeksen, sesongjustert og ujustert. 2005=100

Forbruket av elektrisitet og brensel falt 10 prosent i desember og bidro til å trekke ned varekonsumet med i underkant av 0,8 prosentpoeng. Konsumet av mat- og drikkevarer gikk ned 0,9 prosent, mens andre varer falt med 2,9 prosent. Nedgangen i andre varer burde sees i sammenheng med sterke novembertall, blant annet som følge av «Black Friday».

Gruppen som omfatter kjøp av biler økte 2,7 prosent, hvilket bidro til å dempe nedgangen i varekonsumet med 0,5 prosentpoeng.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 0,8 prosent lavere i desember 2016 enn i samme måned året før.

Påsken kan påvirke de sesongjusterte talleneÅpne og lesLukk

Det er viktig å være klar over at det er større usikkerhet enn normalt i de sesongjusterte indeksene for mars og april grunnet ulik plassering av påsken fra år til år. De sesongjusterte indeksene tar hensyn til påskens plassering, men det kan være vanskelig å korrigere for alle effektene av påsken. Selv når 12-måneders vekstrater ikke endres bakover i tid, kan likevel de sesongjusterte tallene bli endret som følge av at vi har fått tall for en ny måned.

Slik vektes varekonsumindeksen i novemberÅpne og lesLukk

Mat- og drikkevarer 0,33. Elektrisitet og brensel 0,07. Kjøp og drift av biler 0,19. Andre varer 0,41.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB