249789
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/maaned
249789
Oppgang i varekonsumet
statistikk
2016-12-29T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false
Statistikken viser husholdningenes konsum av varer. Husholdningenes varekonsum økte med 1,0 prosent fra oktober til november, viser sesongjusterte tall.

Varekonsumindeksennovember 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Oppgang i varekonsumet

Husholdningenes varekonsum økte 1,0 prosent fra oktober til november 2016, viser sesongjusterte tall. Mye av oppgangen skyldes en klar økning i elektrisitetsforbruket.

Varekonsumindeksen. Hovedtallstabell. Prosentvis volumendring fra måneden før. Sesongjustert. 2005=100
November 2016Oktober 2016September 2016August 2016Juli 2016
Totalt varekonsum1,00,6-0,50,5-0,7
Mat, drikkevarer og tobakk0,4-0,50,50,4-1,6
Elektrisitet og brensel5,73,2-3,13,03,3
Kjøp av egne transportmidler i tillegg til bensin og olje0,1-0,80,90,7-1,2
Andre varer1,01,8-1,40,2-0,4
Figur 1. Varekonsumindeksen, sesongjustert og ujustert. 2005=100

Forbruket av elektrisitet og brensel økte 5,7 prosent i november og bidro til å trekke opp varekonsumet 0,4 prosentpoeng. Konsumet av andre varer, deriblant klær, sko, møbler og hvitevarer, økte 1,0 prosent fra oktober til november, mens mat- og drikkevarekonsumet økte 0,4 prosent. Til sammen bidro disse to gruppene til å trekke opp varekonsumet 0,6 prosentpoeng. 

Kjøp og drift av biler var tilnærmet uendret fra måneden før. Bak dette ligger en økning i bilkjøpene og en tilsvarende nedgang i drivstofforbruket. 

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 3,8 prosent høyere i november 2016 enn i samme måned året før.

Slik vektes varekonsumindeksen i novemberÅpne og lesLukk

Mat- og drikkevarer 0,34. Elektrisitet og brensel 0,07. Kjøp og drift av biler 0,18. Andre varer 0,41.

Påsken kan påvirke de sesongjusterte talleneÅpne og lesLukk

Det er viktig å være klar over at det er større usikkerhet enn normalt i de sesongjusterte indeksene for mars og april grunnet ulik plassering av påsken fra år til år. De sesongjusterte indeksene tar hensyn til påskens plassering, men det kan være vanskelig å korrigere for alle effektene av påsken. Selv når 12-måneders vekstrater ikke endres bakover i tid, kan likevel de sesongjusterte tallene bli endret som følge av at vi har fått tall for en ny måned.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB