249787
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/maaned
249787
Klær trakk opp varekonsumet
statistikk
2016-11-28T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false
Statistikken viser husholdningenes konsum av varer. Husholdningenes varekonsum økte med 0,6 prosent fra september til oktober, viser sesongjusterte tall.

Varekonsumindeksenoktober 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Klær trakk opp varekonsumet

Husholdningenes varekonsum var 0,6 prosent høyere i oktober enn i september 2016, viser sesongjusterte tall. Det var blant annet en økning i konsumet av klær og sko.

Varekonsumindeksen. Hovedtallstabell. Prosentvis volumendring fra måneden før. Sesongjustert. 2005=100
Oktober 2016September 2016August 2016Juli 2016Juni 2016
Totalt varekonsum0,6-0,50,5-0,8-0,4
Mat, drikkevarer og tobakk-0,50,50,4-1,6-1,4
Elektrisitet og brensel3,4-3,73,23,02,4
Kjøp av egne transportmidler i tillegg til bensin og olje-0,70,60,7-1,2-0,7
Andre varer1,7-1,30,1-0,50,1
Figur 1. Varekonsumindeksen, sesongjustert og ujustert. 2005=100

Konsumet av andre varer, deriblant klær, sko, sportsutstyr og husholdningsutstyr, hadde en vekst på 1,6 prosent i oktober. Dette bidro til å trekke opp varekonsumet med 0,7 prosentpoeng. Nivået på denne konsumgruppen er tilbake på nivået fra juni. Det var også oppgang i elektrisitets- og brenselforbruket, etter tilsvarende nedgang måneden før.

Konsumet av mat og drikkevarer var 0,5 prosent lavere i oktober enn i september, mens kjøp og drift av biler hadde en nedgang på 0,7 prosent. Til sammen trakk disse to konsumgruppene ned varekonsumet med i overkant av 0,3 prosentpoeng. 

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 3,7 prosent lavere i oktober 2016 enn i samme måned året før.

Slik vektes varekonsumindeksen i oktoberÅpne og lesLukk

Mat- og drikkevarer 0,34. Elektrisitet og brensel 0,07. Kjøp og drift av biler 0,18. Andre varer 0,41.

Påsken kan påvirke de sesongjusterte talleneÅpne og lesLukk

Det er viktig å være klar over at det er større usikkerhet enn normalt i de sesongjusterte indeksene for mars og april grunnet ulik plassering av påsken fra år til år. De sesongjusterte indeksene tar hensyn til påskens plassering, men det kan være vanskelig å korrigere for alle effektene av påsken. Selv når 12-måneders vekstrater ikke endres bakover i tid, kan likevel de sesongjusterte tallene bli endret som følge av at vi har fått tall for en ny måned.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB