249779
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/maaned
249779
Oppgang i varekonsumet
statistikk
2016-09-28T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false
Statistikken viser husholdningenes konsum av varer. Husholdningenes varekonsum økte 0,6 prosent fra juli til august, viser sesongjusterte tall.

Varekonsumindeksenaugust 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Oppgang i varekonsumet

Husholdningenes varekonsum økte 0,6 prosent fra juli til august, viser sesongjusterte tall. Det var en generell oppgang i alle konsumgrupper.

Varekonsumindeksen. Hovedtallstabell. Prosentvis volumendring fra måneden før. Sesongjustert. 2005=100
August 2016Juli 2016Juni 2016Mai 2016April 2016
Totalt varekonsum0,6-0,8-0,40,9-0,1
Mat, drikkevarer og tobakk0,7-1,6-1,52,10,5
Elektrisitet og brensel2,93,12,3-6,12,1
Kjøp av egne transportmidler i tillegg til bensin og olje0,5-1,6-0,71,2-0,9
Andre varer0,2-0,40,20,8-0,7
Figur 1. Varekonsumindeksen, sesongjustert og ujustert. 2005=100

Fra juli til august økte husholdningenes konsum av elektrisitet og brensel 2,9 prosent. Dette bidro til å trekke opp varekonsumet 0,2 prosentpoeng. Kjøp av mat og drikkevarer hadde en oppgang 0,7 prosent etter en nedgang måneden før. Også konsumgruppene kjøp og drift av biler og andre varer hadde en mindre oppgang og bidro samlet til å trekke opp varekonsumet 0,2 prosentpoeng.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 2,1 prosent høyere i august 2016 enn i samme måned året før.

Slik vektes varekonsumindeksen i augustÅpne og lesLukk

Mat- og drikkevarer 0,34. Elektrisitet og brensel 0,07. Kjøp og drift av biler 0,18. Andre varer 0,41.

Påsken kan påvirke de sesongjusterte talleneÅpne og lesLukk

Det er viktig å være klar over at det er større usikkerhet enn normalt i de sesongjusterte indeksene for mars og april grunnet ulik plassering av påsken fra år til år. De sesongjusterte indeksene tar hensyn til påskens plassering, men det kan være vanskelig å korrigere for alle effektene av påsken. Selv når 12-måneders vekstrater ikke endres bakover i tid, kan likevel de sesongjusterte tallene bli endret som følge av at vi har fått tall for en ny måned.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB