249785
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/maaned
249785
Stabilt varekonsum
statistikk
2016-07-29T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false
Statistikken viser husholdningenes konsum av varer. Husholdningenes varekonsum vare uendret fra mai juni, viser sesongjusterte tall.

Varekonsumindeksenjuni 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fra 23. september vil SSB endre publiseringstidspunkt på alle statistikker til kl. 08:00.

Stabilt varekonsum

Husholdningenes varekonsum var uendret fra mai juni, viser sesongjusterte tall. Det var også tilnærmet nullendring i varekonsumet fra 1. kvartal til 2. kvartal i år.

Varekonsumindeksen. Hovedtallstabell. Prosentvis volumendring fra måneden før. Sesongjustert. 2005=100
Juni 2016Mai 2016April 2016Mars 2016Februar 2016
Totalt varekonsum0,00,9-0,3-0,5-0,5
Mat, drikkevarer og tobakk-0,81,90,5-0,60,0
Elektrisitet og brensel2,4-6,31,0-3,7-2,2
Kjøp av egne transportmidler i tillegg til bensin og olje-0,51,8-1,2-0,2-0,9
Andre varer0,60,9-0,80,2-0,5
Figur 1. Varekonsumindeksen, sesongjustert og ujustert. 2005=100

Kjøp av mat- og drikkevarer gikk ned 0,8 prosent etter en oppgang i de to foregående månedene. Kjøp av mat- og drikkevarer bidro til å trekke ned det totale varekonsumet med nærmere 0,3 prosentpoeng. Kjøp og drift av biler gikk også litt ned i juni, mens det var klar økning i mai.

Konsumet av andre varer økte derimot med 0,6 prosent fra mai til juni. Konsumet av elektrisitet og brensel viste også en oppgang med 2,4 prosent i den samme perioden.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 0,6 prosent lavere i juni 2016 enn i samme måned året før.

Slik vektes varekonsumindeksen i juniÅpne og lesLukk

Mat- og drikkevarer 0,34. Elektrisitet og brensel 0,07. Kjøp og drift av biler 0,18. Andre varer 0,41.

Påsken kan påvirke de sesongjusterte talleneÅpne og lesLukk

Det er viktig å være klar over at det er større usikkerhet enn normalt i de sesongjusterte indeksene for mars og april grunnet ulik plassering av påsken fra år til år. De sesongjusterte indeksene tar hensyn til påskens plassering, men det kan være vanskelig å korrigere for alle effektene av påsken. Selv når 12-måneders vekstrater ikke endres bakover i tid, kan likevel de sesongjusterte tallene bli endret som følge av at vi har fått tall for en ny måned.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB