249797
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/maaned
249797
Oppgang i varekonsumet
statistikk
2016-06-29T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false
Statistikken viser husholdningenes konsum av varer. Husholdningenes varekonsum økte 0,8 prosent fra april til mai, viser sesongjusterte tall.

Varekonsumindeksenmai 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Oppgang i varekonsumet

Husholdningenes varekonsum økte 0,8 prosent fra april til mai, viser sesongjusterte tall. Alle varegrupper trakk opp, utenom konsum av elektrisitet og brensel.

Varekonsumindeksen. Hovedtallstabell. Prosentvis volumendring fra måneden før. Sesongjustert. 2005=100
Mai 2016April 2016Mars 2016Februar 2016Januar 2016
Totalt varekonsum0,8-0,2-0,5-0,51,4
Mat, drikkevarer og tobakk2,10,7-0,60,00,9
Elektrisitet og brensel-6,41,5-3,8-2,212,0
Kjøp av egne transportmidler i tillegg til bensin og olje1,8-1,1-0,3-0,8-0,5
Andre varer0,6-0,70,2-0,51,0
Figur 1. Varekonsumindeksen, sesongjustert og ujustert. 2005=100

Kjøp av mat og drikkevarer økte 2,1 prosent og bidro til å trekke opp det totale varekonsumet 0,7 prosentpoeng. Kjøp og drift av biler og kjøp av andre varer gikk også opp.

Konsumet av elektrisitet og brensel gikk ned 6,4 prosent og bidro til å dempe veksten i varekonsumet med omtrent 0,5 prosentpoeng. Holder vi konsumet av elektrisitet og brensel utenfor, økte varekonsumet med 1,4 prosent.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 1,1 prosent høyere i mai 2016 enn i samme måned året før.

Påsken kan påvirke de sesongjusterte talleneÅpne og lesLukk

Det er viktig å være klar over at det er større usikkerhet enn normalt i de sesongjusterte indeksene for mars og april grunnet ulik plassering av påsken fra år til år. De sesongjusterte indeksene tar hensyn til påskens plassering, men det kan være vanskelig å korrigere for alle effektene av påsken. Selv når 12-måneders vekstrater ikke endres bakover i tid, kan likevel de sesongjusterte tallene bli endret som følge av at vi har fått tall for en ny måned.

Slik vektes varekonsumindeksen i aprilÅpne og lesLukk

Mat- og drikkevarer 0,34. Elektrisitet og brensel 0,07. Kjøp og drift av biler 0,18. Andre varer 0,41.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB