249767
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/maaned
249767
Stabilt varekonsum
statistikk
2016-05-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false
andre varer

Varekonsumindeksenapril 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabilt varekonsum

Husholdningenes varekonsum var på samme nivå i april som i mars, viser sesongjusterte tall. Det var oppgang i elektrisitets- og brenselforbruket, mens det var en nedgang i bilkjøpene.

Varekonsumindeksen. Hovedtallstabell. Prosentvis volumendring fra måneden før. Sesongjustert. 2005=100
April 2016Mars 2016Februar 2016Januar 2016Desember 2015
Totalt varekonsum0,0-0,5-0,81,3-1,6
Mat, drikkevarer og tobakk0,0-0,9-0,10,80,3
Elektrisitet og brensel3,6-2,8-4,59,6-0,6
Kjøp av egne transportmidler i tillegg til bensin og olje-1,3-0,4-0,9-0,50,5
Andre varer-0,10,2-0,51,0-4,2
Figur 1. Varekonsumindeksen, sesongjustert og ujustert. 2005=100

Forbruket av elektrisitet og brensel hadde en vekst på 3,6 prosent fra mars til april etter to måneder med nedgang, og dette trakk opp varekonsumet med i underkant av 0,3 prosentpoeng. Kjøp og drift av biler viste derimot en nedgang på 1,3 prosent, noe som bidro til å trekke ned varekonsumet med litt over 0,2 prosentpoeng.

Konsumet av både mat- og drikkevarer og andre varer var tilnærmet uendret fra mars til april.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 4,6 prosent høyere i april 2016 enn i samme måned året før.

Påsken kan påvirke de sesongjusterte talleneÅpne og lesLukk

Det er viktig å være klar over at det er større usikkerhet enn normalt i de sesongjusterte indeksene for mars og april grunnet ulik plassering av påsken fra år til år. De sesongjusterte indeksene tar hensyn til påskens plassering, men det kan være vanskelig å korrigere for alle effektene av påsken. Selv når 12-måneders vekstrater ikke endres bakover i tid, kan likevel de sesongjusterte tallene bli endret som følge av at vi har fått tall for en ny måned.

Slik vektes varekonsumindeksen i aprilÅpne og lesLukk

Mat- og drikkevarer 0,33. Elektrisitet og brensel 0,08. Kjøp og drift av biler 0,18. Andre varer 0,41.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB