239005
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/maaned
239005
Vekst i varekonsumet
statistikk
2016-02-29T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false
Statistikken viser husholdningenes konsum av varer. Husholdningenes varekonsum økte med 0,9 prosent fra desember til januar, viser sesongjusterte tall.

Varekonsumindeksenjanuar 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i varekonsumet

Husholdningenes varekonsum økte med 0,9 prosent i januar 2016, viser sesongjusterte tall. Oppgangen må ses i sammenheng med nedgangen i desember, og nivået på varekonsumet er fortsatt lavere enn i november.

Varekonsumindeksen. Hovedtallstabell. Prosentvis volumendring fra måneden før. Sesongjustert. 2005=100
Januar 2016Desember 2015November 2015Oktober 2015September 2015
Totalt varekonsum0,9-1,51,00,6-0,7
Mat, drikkevarer og tobakk1,10,4-0,40,9-0,8
Elektrisitet og brensel2,1-1,00,3-1,60,8
Kjøp av egne transportmidler i tillegg til bensin og olje-0,40,60,6-0,4-1,9
Andre varer1,1-3,92,41,1-0,3
Figur 1. Varekonsumindeksen, sesongjustert og ujustert. 2005=100

Det var konsumet av andre varer, blant annet klær, sko og sportsutstyr, som bidro mest til veksten i varekonsumet. Denne grupperingen hadde en meget sterk vekst i november, og tilsvarende nedgang i desember, noe som må ses i sammenheng med «Black Friday».

Det var også en god vekst i konsumet av mat- og drikkevarer, som det har vært i en lengre periode. Oppgangen fra desember var på 1,1 prosent og bidro til å trekke opp varekonsumet med 0,4 prosentpoeng.

Elektrisitets- og brenselskonsumet økte med 2 prosent, etter en nedgang måneden før. Kjøp og drift av biler var den eneste konsumgruppen som viste en liten nedgang på 0,4 prosent i januar.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 2,2 prosent lavere i januar 2016 enn i samme måned året før.

Slik vektes varekonsumindeksen i januarÅpne og lesLukk

Mat- og drikkevarer 0,34. Elektrisitet og brensel 0,07. Kjøp og drift av biler 0,18. Andre varer 0,41.

RevisjonerÅpne og lesLukk

Månedlige tall for varekonsumet justeres når ny informasjon foreligger. Normalt er det bare elektrisitetskonsumet som har ny informasjon som gjør at foregående måned endres. En gang i året, ved publisering av tall for september måned, endres basisåret for beregningene. Dette fører også til revisjon av tidligere publiserte tall.

Selv når 12-måneders vekstrater ikke endres bakover i tid, kan likevel de sesongjusterte tallene bli endret som følge av at vi har fått tall for en ny måned.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB