239003
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/maaned
239003
Nedgang i varekonsumet
statistikk
2016-01-29T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false
Statistikken viser husholdningenes konsum av varer. Husholdningenes varekonsum gikk ned 1,4 prosent fra november til desember, viser sesongjusterte tall.

Varekonsumindeksendesember 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i varekonsumet

Husholdningenes varekonsum gikk ned 1,4 prosent i desember 2015, viser sesongjusterte tall. Nedgangen kommer etter to måneder med klar vekst. Varekonsumet var uendret fra 3. til 4. kvartal.

Varekonsumindeksen. Hovedtallstabell. Prosentvis volumendring fra måneden før. Sesongjustert. 2005=100
Desember 2015November 2015Oktober 2015September 2015August 2015
Totalt varekonsum-1,40,90,6-0,7-0,6
Mat, drikkevarer og tobakk0,6-0,50,9-0,81,7
Elektrisitet og brensel-2,2-0,6-1,10,4-3,3
Kjøp av egne transportmidler i tillegg til bensin og olje0,60,6-0,3-2,01,8
Andre varer-3,72,31,1-0,3-3,0
Figur 1. Varekonsumindeksen, sesongjustert og ujustert. 2005=100

Det var konsumet av andre varer, særlig klær, sko, møbler, hvitevarer og IKT-utstyr, som trakk ned varekonsumindeksen. Nedgangen fra måneden før for disse varene var på 3,7 prosent, hvilket bidro til å trekke ned varekonsumet 1,6 prosentpoeng. Konsumet av elektrisitet og brensel ble redusert 2,2 prosent og bidro dermed også til nedgangen.

Både konsumet av mat- og drikkevarer og kjøp og drift av biler økte 0,6 prosent. Disse konsumgruppene bidro dermed til å dempe nedgangen i varekonsumet med om lag 0,3 prosentpoeng.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 1,2 prosent lavere i desember enn i samme måned året før.

RevisjonerÅpne og lesLukk

Månedlige tall for varekonsumet justeres når ny informasjon foreligger. Normalt er det bare elektrisitetskonsumet som har ny informasjon som gjør at foregående måned endres. En gang i året, ved publisering av tall for september måned, endres basisåret for beregningene. Dette fører også til revisjon av tidligere publiserte tall.

Selv når 12-måneders vekstrater ikke endres bakover i tid, kan likevel de sesongjusterte tallene bli endret som følge av at vi har fått tall for en ny måned.

Slik vektes varekonsumindeksen i januarÅpne og lesLukk

Mat- og drikkevarer 0,34. Elektrisitet og brensel 0,07. Kjøp og drift av biler 0,18. Andre varer 0,41.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB