239001
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/maaned
239001
Oppgangen i varekonsumet fortsetter
statistikk
2015-12-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false
Statistikken viser husholdningenes konsum av varer. Husholdningenes varekonsum økte med 0,8 prosent fra oktober til november, viser sesongjusterte tall.

Varekonsumindeksennovember 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Oppgangen i varekonsumet fortsetter

Husholdningenes varekonsum økte med 0,8 prosent i november 2015, viser sesongjusterte tall. Oppgangen kommer etter en klar vekst også i måneden før.

Varekonsumindeksen. Hovedtallstabell. Prosentvis volumendring fra måneden før. Sesongjustert. 2005=100
November 2015Oktober 2015September 2015August 2015Juli 2015
Totalt varekonsum0,80,7-0,7-0,60,0
Mat, drikkevarer og tobakk-0,40,9-0,81,7-0,2
Elektrisitet og brensel-0,5-1,10,2-3,5-4,7
Kjøp av egne transportmidler i tillegg til bensin og olje0,5-0,4-2,01,8-1,7
Andre varer2,21,3-0,3-2,91,8
Figur 1. Varekonsumindeksen, sesongjustert og ujustert. 2005=100

Det var konsumet av andre varer, særlig klær, sko, møbler, hvitevarer og IKT-utstyr, som bidro til å trekke opp varekonsumindeksen. Veksten fra måneden før var på 2,2 prosent. Det var også en liten oppgang i kjøp og drift av biler på 0,5 prosent.

Konsumet av mat- og drikkevarer falt med 0,4 prosent fra oktober til november, etter en sterk oppgang måneden før. Elektrisitet- og brenselskonsumet gikk ned 0,5 prosent. Til sammen bidro disse til å trekke ned varekonsumet med 0,2 prosentpoeng.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 1,3 prosent høyere i november enn i samme måned året før.

RevisjonerÅpne og lesLukk

Månedlige tall for varekonsumet justeres når ny informasjon foreligger. Normalt er det bare elektrisitetskonsumet som har ny informasjon som gjør at foregående måned endres. En gang i året, ved publisering av tall for september måned, endres basisåret for beregningene. Dette fører også til revisjon av tidligere publiserte tall.

Selv når 12-måneders vekstrater ikke endres bakover i tid, kan likevel de sesongjusterte tallene bli endret som følge av at vi har fått tall for en ny måned.

Slik vektes varekonsumindeksen i novemberÅpne og lesLukk

Mat- og drikkevarer 0,32. Elektrisitet og brensel 0,08. Kjøp og drift av biler 0,16. Andre varer 0,44.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB