214100
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/maaned
214100
Nedgang i varekonsumet
statistikk
2015-10-28T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false
Statistikken viser husholdningenes konsum av varer. Husholdningenes varekonsum gikk ned 0,7 prosent fra august til september, viser sesongjusterte tall.

Varekonsumindeksenseptember 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i varekonsumet

Husholdningene reduserte sitt varekonsum med 0,6 prosent fra august til september, viser sesongjusterte tall. Alle konsumgrupper utenom elektrisitet og brensel trakk totalindeksen ned.

Varekonsumindeksen. Hovedtallstabell. Prosentvis volumendring fra måneden før. Sesongjustert. 2005=100
September 2015August 2015Juli 2015Juni 2015Mai 2015
Totalt varekonsum-0,6-0,70,11,1-2,2
Mat, drikkevarer og tobakk-0,81,7-0,30,8-3,3
Elektrisitet og brensel2,6-4,2-2,83,96,5
Kjøp av egne transportmidler i tillegg til bensin og olje-1,91,8-1,71,0-0,7
Andre varer-0,5-2,91,80,9-3,5
Figur 1. Varekonsumindeksen, sesongjustert og ujustert. 2005=100

Kjøp og drift av biler gikk ned 1,9 prosent og bidro til å trekke ned varekonsumet med i underkant av 0,4 prosentpoeng. Nedgangen kommer etter en tilsvarende oppgang i måneden før. Konsumet av mat- og drikkevarer gikk ned 0,8 prosent, mens andre varer ble redusert med 0,5 prosent.

Derimot økte elektrisitets- og brenselskonsumet med 2,6 prosent og bidro til å dempe nedgangen i det totale varekonsumet med nærmere 0,2 prosentpoeng.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum i september 0,3 prosent høyere enn i samme måned året før.

RevisjonerÅpne og lesLukk

Månedlige tall for varekonsumet justeres når ny informasjon foreligger. Normalt er det bare elektrisitetskonsumet som har ny informasjon som gjør at foregående måned endres. En gang i året, ved publisering av tall for september måned, endres basisåret for beregningene, noe som også fører til revisjon av tidligere publiserte tall.

Selv når 12-måneders vekstrater ikke endres bakover i tid, kan likevel de sesongjusterte tallene bli endret som følge av at vi har fått tall for en ny måned.

Slik vektes varekonsumindeksen i septemberÅpne og lesLukk

Mat- og drikkevarer 0,33. Elektrisitet og brensel 0,08. Kjøp og drift av biler 0,18 Andre varer 0,41.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB