214098
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/maaned
214098
Mindre bruk av elektrisitet trakk varekonsumet ned
statistikk
2015-09-29T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false
Statistikken viser husholdningenes konsum av varer. Husholdningenes varekonsum gikk ned 0,9 prosent fra juli til august, viser sesongjusterte tall.

Varekonsumindeksenaugust 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mindre bruk av elektrisitet trakk varekonsumet ned

Husholdningenes varekonsum gikk ned 0,9 prosent fra juli til august, viser sesongjusterte tall. Konsumet av elektrisitet og brensel, samt klær og sko, trakk særlig ned.

Varekonsumindeksen. Hovedtallstabell. Prosentvis volumendring fra måneden før. Sesongjustert. 2005=100
August 2015Juli 2015Juni 2015Mai 2015April 2015
Totalt varekonsum-0,9-0,21,3-2,11,4
Mat, drikkevarer og tobakk1,7-0,31,0-3,42,2
Elektrisitet og brensel-9,3-5,64,98,4-2,7
Kjøp av egne transportmidler i tillegg til bensin og olje2,3-1,61,3-0,5-0,2
Andre varer-2,91,60,9-3,42,1
Figur 1. Varekonsumindeksen, sesongjustert og ujustert. 2005=100

Elektrisitets- og brenselskonsumet gikk ned 9,3 prosent og bidro til å trekke det samlede varekonsumet ned med nærmere 0,7 prosentpoeng. Konsumet av andre varer gikk ned 2,9 prosent, og konsumgruppen klær og sko bidro særlig til nedgangen etter en kraftig oppgang måneden før.

Konsumet av mat og drikkevarer samt kjøp og drift av biler gikk opp med henholdsvis 1,7 og 2,3 prosent, og bidro dermed til å dempe konsumnedgangen. Kjøp og drift av biler var klart høyere i august enn ved inngangen av året.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum i august 2015 uendret fra samme måned året før.

RevisjonerÅpne og lesLukk

Månedlige tall for varekonsumet justeres når ny informasjon foreligger. Normalt er det bare elektrisitetskonsumet som har ny informasjon som gjør at foregående måned endres. Selv om 12-måneders vekstrater ikke endres bakover i tid, kan likevel de sesongjusterte tallene bli endret som følge av at vi har fått tall for en ny måned.

Slik vektes varekonsumindeksen i augustÅpne og lesLukk

Mat- og drikkevarer 0,33. Elektrisitet og brensel 0,06. Kjøp og drift av biler 0,20 Andre varer 0,41.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB