214096
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/maaned
214096
Uendret varekonsum
statistikk
2015-08-28T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false
Statistikken viser husholdningenes konsum av varer. Husholdningenes varekonsum falt 0,1 prosent fra juni til juli 2015, viser sesongjusterte tall.

Varekonsumindeksenjuli 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Uendret varekonsum

Husholdningenes varekonsum var på samme nivå i juli som i juni, viser sesongjusterte tall. Mens det var en nedgang i elektrisitets- og brenselskonsumet og kjøp og drift av biler, var det en tilsvarende oppgang i konsumet av andre varer.

Varekonsumindeksen. Hovedtallstabell. Prosentvis volumendring fra måneden før. Sesongjustert. 2005=100
Juli 2015Juni 2015Mai 2015April 2015Mars 2015
Totalt varekonsum-0,11,2-2,01,40,4
Mat, drikkevarer og tobakk-0,20,6-3,22,2-0,2
Elektrisitet og brensel-4,33,78,4-3,10,5
Kjøp av egne transportmidler i tillegg til bensin og olje-1,71,3-0,50,02,3
Andre varer1,51,2-3,42,20,1
Figur 1. Varekonsumindeksen, sesongjustert og ujustert. 2005=100

Kjøp og drift av biler falt 1,7 prosent, noe som bidro til å trekke ned varekonsumet med 0,3 prosentpoeng. Nedgangen i bilkjøpene i juli må ses i sammenheng med en sterk vekst måneden før. Også konsumet av elektrisitet og brensel hadde en klar nedgang i juli, etter to måneder med god vekst. Konsumet av mat- og drikkevarer var tilnærmet uendret fra måneden før. 

Konsumet av andre varer, deriblant klær, sko og sportsutstyr, hadde en oppgang fra juni til juli på 1,5 prosent. Dette trakk opp varekonsumet med 0,6 prosentpoeng. 

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 2,6 prosent høyere i juli 2015 enn i samme måned året før.

RevisjonerÅpne og lesLukk

Månedlige tall for varekonsumet justeres når ny informasjon foreligger. Normalt er det bare elektrisitetskonsumet som har ny informasjon som gjør at foregående måned endres. Selv om 12-måneders vekstrater ikke endres bakover i tid, kan likevel de sesongjusterte tallene bli endret som følge av at vi har fått tall for en ny måned.

Slik vektes varekonsumindeksen i juliÅpne og lesLukk

Mat- og drikkevarer 0,32. Elektrisitet og brensel 0,07. Kjøp og drift av biler 0,19. Andre varer 0,42.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB