230469
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/maaned
230469
Oppsving i varekonsumet
statistikk
2015-07-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false
Statistikken viser husholdningenes konsum av varer. Husholdningenes varekonsum økte med 1,3 prosent fra mai til juni 2015, viser sesongjusterte tall.

Varekonsumindeksenjuni 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Oppsving i varekonsumet

Husholdningenes varekonsum økte med 1,3 prosent fra mai til juni 2015, viser sesongjusterte tall. Oppgangen kom etter et markert fall i mai. Fra 1. til 2. kvartal steg varekonsumet med 1,1 prosent.

Varekonsumindeksen. Hovedtallstabell. Prosentvis volumendring fra måneden før. Sesongjustert. 2005=100
Juni 2015Mai 2015April 2015Mars 2015Februar 2015
Totalt varekonsum1,3-2,11,50,40,8
Mat, drikkevarer og tobakk0,8-3,22,2-0,2-0,6
Elektrisitet og brensel2,08,0-2,80,42,4
Kjøp av egne transportmidler i tillegg til bensin og olje2,6-0,50,32,40,3
Andre varer1,0-3,52,10,02,0
Figur 1. Varekonsumindeksen, sesongjustert og ujustert. 2005=100

Husholdningenes kjøp og drift av biler, som hadde en vekst på 2,6 prosent i juni, ledet an i konsumoppgangen. Dette bidro til å trekke opp det totale varekonsumet med 0,5 prosentpoeng.

Ellers var det oppgang på de fleste områder. Konsumet av mat- og drikkevarer økte med 0,8 prosent, mens energiforbruket og konsumet av andre varer, deriblant klær og sko, gikk opp henholdsvis 2,0 og 1,0 prosent.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 5,6 prosent høyere i juni 2015 enn i samme måned året før.

RevisjonerÅpne og lesLukk

Månedlige tall for varekonsumet justeres når ny informasjon foreligger. Normalt er det bare elektrisitetskonsumet som har ny informasjon som gjør at foregående måned endres. Selv om 12-måneders vekstrater ikke endres bakover i tid, kan likevel de sesongjusterte tallene bli endret som følge av at vi har fått tall for en ny måned.

Slik vektes varekonsumindeksen i juniÅpne og lesLukk

Mat- og drikkevarer 0,31. Elektrisitet og brensel 0,05. Kjøp og drift av biler 0,21. Andre varer 0,43.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB