214104
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/maaned
214104
Kraftig nedgang i husholdningenes varekonsum
statistikk
2015-06-29T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false
Statistikken viser husholdningenes konsum av varer. Husholdningenes varekonsum var 2 prosent lavere i mai enn i april 2015, viser sesongjusterte tall.

Varekonsumindeksenmai 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Kraftig nedgang i husholdningenes varekonsum

Husholdningenes varekonsum ble redusert med 2 prosent fra april til mai 2015, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en klar oppgang de tre foregående månedene. Alle konsumgrupper, unntatt elektrisitet og brensel, hadde nedgang.

Varekonsumindeksen. Hovedtallstabell. Prosentvis volumendring fra måneden før. Sesongjustert. 2005=100
Mai 2015April 2015Mars 2015Februar 2015Januar 2015
Totalt varekonsum-2,01,40,40,8-0,3
Mat, drikkevarer og tobakk-3,32,1-0,2-0,50,3
Elektrisitet og brensel8,3-2,70,42,5-2,6
Kjøp av egne transportmidler i tillegg til bensin og olje-0,40,02,40,10,4
Andre varer-3,42,20,02,0-0,8
Figur 1. Varekonsumindeksen, sesongjustert og ujustert. 2005=100

Konsumet av mat- og drikkevarer falt med 3,3 prosent, mens andre varer hadde en nedgang på 3,4 prosent. Disse bidro til å trekke ned varekonsumet med henholdsvis 1,0 og 1,4 prosentpoeng. Kjøp og drift av biler hadde en liten nedgang på 0,4 prosent fra april til mai.

Forbruket av elektrisitet og brensel økte med 8,3 prosent, og var eneste konsumgruppe som økte. Dette bidro til å trekke opp varekonsumet med 0,5 prosentpoeng.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 0,9 prosent lavere i mai 2015 enn i samme måned året før.

Sammenlignbarhet med detaljomsetningsindeksen og kvartalsvis nasjonalregnskapÅpne og lesLukk

Varekonsumindeksen har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk. Varekonsumindeksen blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benyttes i hovedsak detaljomsetningsindeksen som indikator. I varekonsumindeksen inkluderes i tillegg kjøp av førstegangsregistrerte kjøretøy, samt tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene.

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap.

Revisjon av husholdningers varekonsumÅpne og lesLukk

Husholdningenes varekonsum er nedjustert for alle månedene fra og med januar 2014. Nedjusteringen skyldes ny informasjon om tobakksforbruket. Revisjonene ble tatt inn i publiseringen av april-tallene i år.

Slik vektes varekonsumindeksen i maiÅpne og lesLukk

Mat- og drikkevarer 0,32. Elektrisitet og brensel 0,07. Kjøp og drift av biler 0,20. Andre varer 0,41.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB