214106
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/maaned
214106
Markert vekst i varekonsumet
statistikk
2015-05-29T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false
Husholdningenes varekonsum var 1,4 prosent høyere i april enn i mars, viser sesongjusterte tall. Konsumet av mat og drikkevarer hadde en vekst på 2,2 prosent.

Varekonsumindeksenapril 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Markert vekst i varekonsumet

Husholdningenes varekonsum økte med 1,4 prosent fra mars til april 2015, viser sesongjusterte tall. Det var en økning i de fleste konsumgrupper, med unntak av elektrisitet og brensel.

Varekonsumindeksen. Hovedtallstabell. Prosentvis volumendring fra måneden før. Sesongjustert. 2005=100
April 2015Mars 2015Februar 2015Januar 2015Desember 2014
Totalt varekonsum1,40,41,0-0,40,1
Mat, drikkevarer og tobakk2,2-0,1-0,50,31,2
Elektrisitet og brensel-3,60,02,2-2,51,9
Kjøp av egne transportmidler i tillegg til bensin og olje0,12,30,30,30,1
Andre varer2,20,02,2-0,9-1,0
Figur 1. Varekonsumindeksen, sesongjustert og ujustert. 2005=100

Konsumet av mat- og drikkevarer hadde en vekst på 2,2 prosent, noe som bidro til å trekke opp varekonsumet med 0,7 prosentpoeng. Det var også sterk vekst i konsumet av andre varer, deriblant klær, sko og sportsutstyr.

Mens kjøp og drift av biler var uendret fra mars til april, viste forbruket av elektrisitet og brensel en nedgang på 3,6 prosent. Dette trakk ned varekonsumet med 0,2 prosentpoeng.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 1,1 prosent lavere i april 2015 enn i samme måned året før.

Sammenlignbarhet med detaljomsetningsindeksen og kvartalsvis nasjonalregnskapÅpne og lesLukk

Varekonsumindeksen har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk. Varekonsumindeksen blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benyttes i hovedsak detaljomsetningsindeksen som indikator. I varekonsumindeksen inkluderes i tillegg kjøp av førstegangsregistrerte kjøretøy, samt tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene.

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap.

Revisjon av husholdningers varekonsumÅpne og lesLukk

Husholdningenes varekonsum er nedjustert for alle månedene fra og med januar 2014. Nedjusteringen skyldes ny informasjon om tobakksforbruket. Revisjonene ble tatt inn i publiseringen av april-tallene i år.

Slik vektes varekonsumindeksen i aprilÅpne og lesLukk

Mat- og drikkevarer 0,32. Elektrisitet og brensel 0,07. Kjøp og drift av biler 0,22. Andre varer 0,39.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB