179589
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/maaned
179589
Svak oppgang i varekonsumet
statistikk
2015-04-29T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false
Husholdningenes varekonsum var 0,3 prosent høyere i mars enn i februar, viser sesongjusterte tall. Det var i hovedsak bilkjøp som bidro til oppgangen.

Varekonsumindeksenmars 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svak oppgang i varekonsumet

Husholdningenes varekonsum var 0,3 prosent høyere i mars enn i februar, viser sesongjusterte tall. Det var i hovedsak bilkjøp som bidro til oppgangen.

Varekonsumindeksen. Hovedtallstabell. Prosentvis volumendring fra måneden før. Sesongjustert. 2005=100
Mars 2015Februar 2015Januar 2015Desember 2014November 2014
Totalt varekonsum0,30,8-0,40,10,8
Mat, drikkevarer og tobakk-0,1-0,60,51,3-0,7
Elektrisitet og brensel0,51,9-2,62,41,7
Kjøp av egne transportmidler i tillegg til bensin og olje2,10,30,30,11,8
Andre varer-0,32,1-1,0-1,11,5
Figur 1. Varekonsumindeksen, sesongjustert og ujustert. 2005=100

Kjøp og drift av biler gikk opp 2,1 prosent fra februar til mars og bidro til å trekke opp varekonsumet med 0,4 prosentpoeng. Konsumet av elektrisitet og brensel viste en liten oppgang på 0,5 prosent. Konsumet av andre varer gikk derimot ned med 0,3 prosent etter en oppgang måneden før. Konsumet av mat- og drikkevarer endret seg ikke fra februar til mars.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 6,9 prosent høyere i mars 2015 enn i samme måned året før.

Sammenlignbarhet med detaljomsetningsindeksen og kvartalsvis nasjonalregnskapÅpne og lesLukk

Varekonsumindeksen har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk. Varekonsumindeksen blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benyttes i hovedsak detaljomsetningsindeksen som indikator. I varekonsumindeksen inkluderes i tillegg kjøp av førstegangsregistrerte kjøretøy, samt tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene.

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap.

Slik vektes varekonsumindeksen i marsÅpne og lesLukk

Mat- og drikkevarer 0,32. Elektrisitet og brensel 0,07. Kjøp og drift av biler 0,19. Andre varer 0,42.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB