179587
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/maaned
179587
Oppgang i varekonsumet
statistikk
2015-03-27T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false
Husholdningenes varekonsum var 0,9 prosent høyere i februar enn i januar, viser sesongjusterte tall. Konsumet av andre varer bidro i hovedsak til oppgangen.

Varekonsumindeksenfebruar 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Oppgang i varekonsumet

Husholdningenes varekonsum var 0,9 prosent høyere i februar enn i januar 2015, viser sesongjusterte tall. Det var i hovedsak andre varer som bidro til oppgangen.

Varekonsumindeksen. Hovedtallstabell. Prosentvis volumendring fra måneden før. Sesongjustert. 2005=100
Februar 2015Januar 2015Desember 2014November 2014Oktober 2014
Totalt varekonsum0,9-0,40,20,90,3
Mat, drikkevarer og tobakk-0,50,41,3-0,6-0,1
Elektrisitet og brensel1,8-2,62,21,7-2,3
Kjøp av egne transportmidler i tillegg til bensin og olje0,30,20,11,70,7
Andre varer2,0-0,9-1,01,51,0
Figur 1. Varekonsumindeksen, sesongjustert og ujustert. 2005=100

Konsumet av andre varer gikk opp med 2,0 prosent i februar og trakk varekonsumindeksen opp med 0,8 prosentpoeng. Det var særlig diverse husholdningsutstyr, møbler og hvitevarer i tillegg klær og sko som bidro til veksten. Konsumet av elektrisitet og brensel viste også vekst, med en oppgang på 1,8 prosent etter en nedgang i januar.

Kjøp og drift av biler viste en svak utvikling fra januar til februar, mens konsumet av mat- og drikkevarer gikk derimot ned med 0,5 prosent.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 2,1 prosent høyere i februar 2015 enn i samme måned året før.

Sammenlignbarhet med detaljomsetningsindeksen og kvartalsvis nasjonalregnskapÅpne og lesLukk

Varekonsumindeksen har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk. Varekonsumindeksen blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benyttes i hovedsak detaljomsetningsindeksen som indikator. I varekonsumindeksen inkluderes i tillegg kjøp av førstegangsregistrerte kjøretøy, samt tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene.

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap.

Slik vektes varekonsumindeksen i februarÅpne og lesLukk

Mat- og drikkevarer 0,33. Elektrisitet og brensel 0,07. Kjøp og drift av biler 0,19. Andre varer 0,41.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB