179591
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/maaned
179591
Liten nedgang i varekonsumet
statistikk
2015-02-27T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false
Husholdningenes varekonsum var 0,3 prosent lavere i januar 2015 enn i desember 2014. Nedgangen følger etter vekst de tre foregående månedene.

Varekonsumindeksenjanuar 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Liten nedgang i varekonsumet

Husholdningenes varekonsum var 0,3 prosent lavere i januar 2015 enn i desember 2014, viser sesongjusterte tall. Nedgangen følger etter vekst de tre foregående månedene.

Varekonsumindeksen. Hovedtallstabell. Prosentvis volumendring fra måneden før. Sesongjustert. 2005=100
Januar 2015Desember 2014November 2014Oktober 2014September 2014
Totalt varekonsum-0,30,10,80,3-1,0
Mat, drikkevarer og tobakk0,41,4-0,6-0,11,6
Elektrisitet og brensel-2,01,71,5-2,3-1,9
Kjøp av egne transportmidler i tillegg til bensin og olje0,10,01,70,7-3,4
Andre varer-0,8-1,11,41,0-1,8
Figur 1. Varekonsumindeksen, sesongjustert og ujustert. 2005=100

Konsumet av elektrisitet falt med 2 prosent i januar og bidro til å trekke ned varekonsumindeksen med 0,1 prosentpoeng. Også konsumet av andre varer hadde en svak utvikling—særlig kjøp av husholdningsutstyr trakk ned, mens de andre undergrupperingene hadde små endringer fra desember til januar.

Konsumet av mat- og drikkevarer gikk derimot opp 0,4 prosent. Kjøp og drift av transportmidler var på samme nivå som i desember.

Nedgangen i varekonsumet følger etter en oppgang gjennom 4. kvartal i 2014.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 1 prosent høyere i januar 2015 enn i samme måned året før.

Sammenlignbarhet med detaljomsetningsindeksen og kvartalsvis nasjonalregnskapÅpne og lesLukk

Varekonsumindeksen har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk. Varekonsumindeksen blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benyttes i hovedsak detaljomsetningsindeksen som indikator. I varekonsumindeksen inkluderes i tillegg kjøp av førstegangsregistrerte kjøretøy, samt tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene.

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap.

RevisjonerÅpne og lesLukk

Nasjonalregnskapet har nylig gjennomført en revisjon av tidsseriene, men varekonsumindeksen er i liten grad påvirket av denne revisjonen. Varekonsumindeksen bruker de samme metodene og definisjonene som konsumberegningene i det kvartalsvise nasjonalregnskapet.

Slik vektes varekonsumindeksen i januarÅpne og lesLukk

Mat- og drikkevarer 0,33. Elektrisitet og brensel 0,07. Kjøp og drift av biler 0,19. Andre varer 0,41.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB