158839
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/maaned
158839
Svak vekst i varekonsumet
statistikk
2015-01-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false
Husholdningenes varekonsum var 0,1 prosent høyere i desember enn i november 2014, viser sesongjusterte tall. Varekonsumet var 0,8 prosent høyere i 4. kvartal enn i 3. kvartal.

Varekonsumindeksendesember 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svak vekst i varekonsumet

Husholdningenes varekonsum var 0,1 prosent høyere i desember enn i november 2014, viser sesongjusterte tall. Selv om utviklingen flatet noe ut i desember, økte varekonsumet gjennom hele 4. kvartal.

Varekonsumindeksen. Hovedtallstabell. Prosentvis volumendring fra måneden før. Sesongjustert. 2005=100
Desember 2014November 2014Oktober 2014September 2014August 2014
Totalt varekonsum0,10,80,4-1,01,7
Mat, drikkevarer og tobakk1,4-0,7-0,11,6-1,2
Elektrisitet og brensel1,51,6-2,3-1,93,8
Kjøp av egne transportmidler i tillegg til bensin og olje0,11,70,7-3,34,0
Andre varer-1,01,51,1-1,72,5
Figur 1. Varekonsumindeksen, sesongjustert og ujustert. 2005=100

Konsumet av mat- og drikkevarer økte med 1,4 prosent og bidro til å trekke opp varekonsumet med i underkant av et halvt prosentpoeng. Konsumet av elektrisitet og kjøp og drift av biler var litt høyere i desember enn måneden før, noe som bidro til veksten i varekonsumet.

Konsumet av andre varer hadde en sesongjustert nedgang på 1,0 prosent. Denne konsumgruppen trakk det totale varekonsumet ned med om lag 0,4 prosentpoeng.

Varekonsumet økt gjennom hele 4. kvartal, og nivået var 0,8 prosent høyere i 4. kvartal enn i 3. kvartal 2014.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 5,1 prosent høyere i desember 2014 enn i samme måned året før.

Sammenlignbarhet med detaljomsetningsindeksen og kvartalsvis nasjonalregnskapÅpne og lesLukk

Varekonsumindeksen har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk. Varekonsumindeksen blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benyttes i hovedsak detaljomsetningsindeksen som indikator. I varekonsumindeksen inkluderes i tillegg kjøp av førstegangsregistrerte kjøretøy, samt tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene.

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap.

RevisjonerÅpne og lesLukk

Nasjonalregnskapet har nylig gjennomført en revisjon av tidsseriene, men varekonsumindeksen er i liten grad påvirket av denne revisjonen. Varekonsumindeksen bruker de samme metodene og definisjonene som konsumberegningene i det kvartalsvise nasjonalregnskapet.

Slik vektes varekonsumindeksen i desemberÅpne og lesLukk

Mat- og drikkevarer 0,33. Elektrisitet og brensel 0,07. Kjøp og drift av biler 0,19. Andre varer 0,41.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB