158837
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/maaned
158837
Fortsatt oppgang i varekonsumet
statistikk
2015-01-09T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false
Husholdningenes varekonsum var 0,7 prosent høyere i november enn i oktober 2014, viser sesongjusterte tall. Det var konsumet av klær og sko og bilkjøp som i hovedsak trakk opp varekonsumet.

Varekonsumindeksennovember 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt oppgang i varekonsumet

Husholdningenes varekonsum var 0,7 prosent høyere i november enn i oktober 2014, viser sesongjusterte tall. Det var konsumet av klær og sko og bilkjøp som i hovedsak trakk opp varekonsumet.

Varekonsumindeksen. Hovedtallstabell. Prosentvis volumendring fra måneden før. Sesongjustert. 2005=100
November 2014Oktober 2014September 2014August 2014Juli 2014
Totalt varekonsum0,70,7-1,11,6-2,0
Mat, drikkevarer og tobakk-0,7-0,21,7-1,4-1,3
Elektrisitet og brensel0,5-0,7-2,44,0-2,3
Kjøp av egne transportmidler i tillegg til bensin og olje1,51,6-3,83,6-3,8
Andre varer1,51,3-1,82,6-1,7
Figur 1. Varekonsumindeksen, sesongjustert og ujustert. 2005=100

Konsumet av andre varer hadde en sesongjustert vekst på 1,5 prosent fra oktober til november. Det var særlig klær og sko som bidro til oppgangen. Andre varer bidro til å trekke opp varekonsumindeksen med 0,6 prosentpoeng.

Kjøp og drift av biler økte sesongjustert med 1,5 prosent i november, om lag som måneden før. Dette bidro til å trekke opp varekonsumet med 0,3 prosentpoeng.

Konsumet av mat- og drikkevarer falt for andre måned på rad. Nedgangen i november var på 0,7 prosent.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 0,8 prosent lavere i november 2014 enn i samme måned året før.

Sammenlignbarhet med detaljomsetningsindeksen og kvartalsvis nasjonalregnskapÅpne og lesLukk

Varekonsumindeksen har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk. Varekonsumindeksen blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benyttes i hovedsak detaljomsetningsindeksen som indikator. I varekonsumindeksen inkluderes i tillegg kjøp av førstegangsregistrerte kjøretøy, samt tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene.

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap.

RevisjonerÅpne og lesLukk

Nasjonalregnskapet har nylig gjennomført en revisjon av tidsseriene, men varekonsumindeksen er i liten grad påvirket av denne revisjonen. Varekonsumindeksen bruker de samme metodene og definisjonene som konsumberegningene i det kvartalsvise nasjonalregnskapet.

Slik vektes varekonsumindeksen i novemberÅpne og lesLukk

Mat- og drikkevarer 0,32. Elektrisitet og brensel 0,07. Kjøp og drift av biler 0,19. Andre varer 0,42.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB