143704
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/maaned
143704
Oppgang i varekonsumet
statistikk
2014-11-28T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false
Husholdningenes varekonsum var 0,6 prosent høyere i oktober enn i september 2014, viser sesongjusterte tall. De siste fire månedene har utviklingen i bilkjøp og konsumet av elektrisitet ført til at varekonsumindeksen har hatt store svingninger.

Varekonsumindeksenoktober 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Oppgang i varekonsumet

Husholdningenes varekonsum var 0,6 prosent høyere i oktober enn i september 2014, viser sesongjusterte tall. De siste fire månedene har utviklingen i bilkjøp og konsumet av elektrisitet ført til at varekonsumindeksen har hatt store svingninger.

Varekonsumindeksen. Hovedtallstabell. Prosentvis volumendring fra måneden før. Sesongjustert. 2005=100
Oktober 2014September 2014August 2014Juli 2014Juni 2014
Totalt varekonsum0,6-1,21,7-2,01,4
Mat, drikkevarer og tobakk-0,41,3-0,9-1,32,0
Elektrisitet og brensel-0,2-2,63,9-2,3-2,7
Kjøp av egne transportmidler i tillegg til bensin og olje1,2-3,73,5-3,82,5
Andre varer1,2-1,92,5-1,71,1
Figur 1. Varekonsumindeksen, sesongjustert og ujustert. 2005=100

I oktober bidro kjøp og drift av biler til å trekke varekonsumet opp med i overkant av 0,2 prosentpoeng. Elektrisitetskonsumet var imidlertid tilnærmet uendret.

Konsumet av andre varer hadde en sesongjustert vekst på 1,2 prosent fra september til oktober, og bidro til å trekke varekonsumet opp med 0,5 prosentpoeng.

Konsumet av mat- og drikkevarer falt med 0,4 prosent i oktober, noe som trakk varekonsumet ned med 0,1 prosentpoeng.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 1,4 prosent høyere i oktober 2014 enn i samme måned året før.

Vektene i varekonsumindeksen i oktober Åpne og lesLukk

Vektene angir hvor stor andel av totalt varekonsum de ulike konsumgruppene utgjør.
I oktober var andelene følgende:

  • Mat- og drikkevarer 0,33
  • Elektrisitet og brensel 0,07
  • Kjøp og drift av biler 0,19
  • Andre varer 0,42

Sammenlignbarhet med detaljomsetningsindeksen og kvartalsvis nasjonalregnskapÅpne og lesLukk

Varekonsumindeksen har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk. Varekonsumindeksen blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benyttes i hovedsak detaljomsetningsindeksen som indikator. I varekonsumindeksen inkluderes i tillegg kjøp av førstegangsregistrerte kjøretøy, samt tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene.

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap.

RevisjonerÅpne og lesLukk

Nasjonalregnskapet har nylig gjennomført en revisjon av tidsseriene, men varekonsumindeksen er i liten grad påvirket av denne revisjonen. Varekonsumindeksen bruker de samme metodene og definisjonene som konsumberegningene i det kvartalsvise nasjonalregnskapet.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB