143702
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/maaned
143702
Klar nedgang i varekonsumet
statistikk
2014-10-29T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false
Husholdningenes varekonsum var 1,5 prosent lavere i september enn i august 2014, men litt høyere enn i juli, viser sesongjusterte tall. Færre bilkjøp og lavt elektrisitetsforbruk bidro sterkt til nedgangen.

Varekonsumindeksenseptember 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Klar nedgang i varekonsumet

Husholdningenes varekonsum var 1,5 prosent lavere i september enn i august 2014, men litt høyere enn i juli, viser sesongjusterte tall. Færre bilkjøp og lavt elektrisitetsforbruk bidro sterkt til nedgangen.

Varekonsumindeksen. Hovedtallstabell. Prosentvis volumendring fra måneden før. Sesongjustert. 2005=100
September 2014August 2014Juli 2014Juni 2014Mai 2014
Totalt varekonsum-1,51,7-2,21,5-0,4
Mat, drikkevarer og tobakk1,2-0,8-1,42,4-0,6
Elektrisitet og brensel-5,14,8-4,2-1,94,0
Kjøp av egne transportmidler i tillegg til bensin og olje-3,73,6-3,82,50,0
Andre varer-2,02,3-1,70,9-1,1
Figur 1. Varekonsumindeksen, sesongjustert og ujustert. 2005=100

Kjøp og drift av biler gikk ned med -3,7 prosent, mens forbruket av elektrisitet og brensel var 5,1 prosent lavere enn i august. Disse to gruppene dro varekonsumet ned med i overkant av 1 prosentpoeng.

Det var ellers en liten nedgang i flere andre konsumgrupper, bortsett fra mat- og drikkevarer. Konsumet av mat- og drikkevarer gikk opp 1,2 prosent, mens blant annet klær og sko var med på å trekke varekonsumet ned. Nedgangen i konsumet av klær og sko må også ses i sammenheng med en tilsvarende sterk oppgang fra juli til august.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 3,0 prosent høyere i september 2014 som samme måned året før.

Sammenlignbarhet med detaljomsetningsindeksen og kvartalsvis nasjonalregnskapÅpne og lesLukk

Varekonsumindeksen har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk. Varekonsumindeksen blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benyttes i hovedsak detaljomsetningsindeksen som indikator. I varekonsumindeksen inkluderes i tillegg kjøp av førstegangsregistrerte kjøretøy, samt tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene.

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap.

RevisjonerÅpne og lesLukk

Nasjonalregnskapet har nylig gjennomført en revisjon av tidsseriene, men varekonsumindeksen er i liten grad påvirket av denne revisjonen. Varekonsumindeksen bruker de samme metodene og definisjonene som konsumberegningene i det kvartalsvise nasjonalregnskapet.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB