143700
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/maaned
143700
Klar oppgang i varekonsumet
statistikk
2014-09-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false
Husholdningenes varekonsum var 1,4 prosent høyere i august enn i juli 2014 viser sesongjusterte tall. Det var oppgang i alle konsumgrupper, utenom mat- og drikkevarer. Fast informasjon knyttet til statistikkens kortnavn

Varekonsumindeksenaugust 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Klar oppgang i varekonsumet

Husholdningenes varekonsum var 1,4 prosent høyere i august enn i juli 2014 viser sesongjusterte tall. Det var oppgang i alle konsumgrupper, utenom mat- og drikkevarer. Oppgangen i varekonsumet følger etter en nedgang på 1,7 prosent i foregående måned.

Varekonsumindeksen. Hovedtallstabell. Prosentvis volumendring fra måneden før. Sesongjustert. 2005=100
August 2014Juli 2014Juni 2014Mai 2014April 2014
Totalt varekonsum1,5-1,71,3-0,2-0,2
Mat, drikkevarer og tobakk-0,8-1,01,7-0,30,5
Elektrisitet og brensel4,4-2,4-2,44,33,0
Kjøp av egne transportmidler i tillegg til bensin og olje3,4-3,52,4-0,2-4,8
Andre varer2,1-1,51,2-0,80,5
Figur 1. Varekonsumindeksen, sesongjustert og ujustert. 2005=100

De største bidragene til veksten i varekonsumet kom fra konsum av klær og sko samt møbler og hvitevarer. Disse konsumgruppene bidro samlet sett til å trekke opp veksten med om lag 0,7 prosentpoeng. Kjøp og drift av biler   gikk opp 3,4 prosent, etter en tilsvarende nedgang i juli. Konsumet av elektrisitet og brensel gikk opp med 4,4 prosent.

Mat- og drikkevarekonsumet gikk ned 0,8 prosent fra juli til august og bidro til å trekke ned totalveksten med om lag 0,3 prosentpoeng. Nedgangen i denne konsumgruppen følger etter høye sesongjusterte nivåer de to foregående månedene.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum på samme nivå i august 2014 som i august året før.

Sammenlignbarhet med detaljomsetningsindeksen og kvartalsvis nasjonalregnskapÅpne og lesLukk

Varekonsumindeksen har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk. Varekonsumindeksen blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benyttes i hovedsak detaljomsetningsindeksen som indikator. I varekonsumindeksen inkluderes i tillegg kjøp av førstegangsregistrerte kjøretøy, samt tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene.

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap.

RevisjonerÅpne og lesLukk

Nasjonalregnskapet har nylig gjennomført en revisjon av tidsseriene, men varekonsumindeksen er i liten grad påvirket av denne revisjonen. Varekonsumindeksen bruker de samme metodene og definisjonene som konsumberegningene i det kvartalsvise nasjonalregnskapet.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB