143698
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/maaned
143698
Klar nedgang i varekonsumet
statistikk
2014-08-29T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksenjuli 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Klar nedgang i varekonsumet

Sesongjusterte tall viser at husholdningenes varekonsum var 1,7 prosent lavere i juli enn i juni 2014. Sist varekonsumindeksen lå like lavt, var i januar. Den sterke nedgangen i juli kom etter en oppgang i juni.

Varekonsumindeksen. Hovedtallstabell. Prosentvis volumendring fra måneden før. Sesongjustert. 2005=100
Juli 2014Juni 2014Mai 2014April 2014Mars 2014
Totalt varekonsum-1,71,0-0,2-0,30,9
Mat, drikkevarer og tobakk-0,91,5-0,30,40,4
Elektrisitet og brensel-3,5-2,84,62,90,1
Kjøp av egne transportmidler i tillegg til bensin og olje-3,42,2-0,3-4,93,6
Andre varer-1,30,9-0,80,40,4
Figur 1. Varekonsumindeksen. 2005=100

Alle konsumgruppene hadde en gjennomgående sesongjustert volumnedgang. Konsumet av elektrisitet og brensel viste sammen med kjøp og drift av biler den største nedgangen fra juni til juli: henholdsvis -3,5 og -3,4 prosent. Kjøp og drift av biler dro varekonsumet ned med 0,6 prosentpoeng, mens elektrisitets- og brenselkonsumet bidro 0,3 prosentpoeng til nedgangen.

Konsumet av mat- og drikkevarer hadde en sesongjustert nedgang i juli på -0,9 prosent etter en sterk oppgang måneden før. Fallet i mat- og drikkekonsumet trakk ned varekonsumindeksen med 0,3 prosentpoeng. Konsumet av andre varer viste også en sesongjustert nedgang, og de fleste undergruppene bidro til dette.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 1,5 prosent høyere i juli 2014 enn i samme måned året før.

Sammenlignbarhet med detaljomsetningsindeksen og kvartalsvis nasjonalregnskapÅpne og lesLukk

Varekonsumindeksen har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk. Varekonsumindeksen blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benyttes i hovedsak detaljomsetningsindeksen som indikator. I varekonsumindeksen inkluderes i tillegg kjøp av førstegangsregistrerte kjøretøy, samt tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene.

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap.

RevisjonerÅpne og lesLukk

Nasjonalregnskapet har nylig gjennomført en revisjon av tidsseriene, men varekonsumindeksen er i liten grad påvirket av denne revisjonen. Varekonsumindeksen bruker de samme metodene og definisjonene som konsumberegningene i det kvartalsvise nasjonalregnskapet.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB