143695
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vki/maaned
143695
Klar vekst i varekonsumet
statistikk
2014-08-13T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
vki, Varekonsumindeksen, volumindeks, husholdningenes forbruk (for eksempel bilkjøp, matforbruk, elektrisitetsforbruk)Varehandel, Nasjonalregnskap, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Varekonsumindeksenjuni 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Klar vekst i varekonsumet

Husholdningenes varekonsum var 1,5 prosent høyere i juni enn i mai 2014, viser sesongjusterte tall. Alle konsumgrupper, utenom elektrisitet og brensel, var med på å trekke konsumet opp.

Varekonsumindeksen. Hovedtallstabell. Prosentvis volumendring fra måneden før. Sesongjustert. 2005=100
Juni 2014Mai 2014April 2014Mars 2014Februar 2014
Totalt varekonsum1,5-0,1-0,20,90,3
Mat, drikkevarer og tobakk1,8-0,30,50,40,1
Elektrisitet og brensel-1,73,83,40,3-7,6
Kjøp av egne transportmidler i tillegg til bensin og olje2,9-0,2-4,93,60,5
Andre varer1,2-0,60,50,41,7
Figur 1. Varekonsumindeksen. 2005=100

Konsumet av mat- og drikkevarer hadde en sesongjustert oppgang på 1,8 prosent i juni, etter en liten nedgang i mai. Dette bidro til å trekke opp varekonsumet med 0,6 prosentpoeng. Det var også en markant økning i konsumet av andre varer og kjøp og drift av biler. Disse gruppene bidro til å trekke varekonsumet opp med i underkant av 0,5 prosentpoeng hver.

Konsumet av elektrisitet og brensel hadde en sesongjustert nedgang på 1,7 prosent, noe som trakk varekonsumet ned 0,1 prosentpoeng.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 0,6 prosent høyere i juni 2014 enn i samme måned året før.

Sammenlignbarhet med detaljomsetningsindeksen og kvartalsvis nasjonalregnskapÅpne og lesLukk

Varekonsumindeksen har som mål å tallfeste husholdningenes vareforbruk. Varekonsumindeksen blir publisert samtidig med detaljomsetningsindeksen , som er en omsetningsindeks for detaljhandelsnæringen. For varer som blir kjøpt i detaljhandelsnæringen, benyttes i hovedsak detaljomsetningsindeksen som indikator. I varekonsumindeksen inkluderes i tillegg kjøp av førstegangsregistrerte kjøretøy, samt tall for forbruk av elektrisitet og brensel. Dette kan medføre noe ulik utvikling i de to indeksene.

Varekonsumindeksen bruker de samme definisjonene og metodene som kvartalsvis nasjonalregnskap og er derfor en indikator for varekonsum i kvartalsvis nasjonalregnskap.

RevisjonerÅpne og lesLukk

Nasjonalregnskapet har nylig gjennomført en revisjon av tidsseriene, men varekonsumindeksen er i liten grad påvirket av denne revisjonen. Varekonsumindeksen bruker de samme metodene og definisjonene som konsumberegningene i det kvartalsvise nasjonalregnskapet.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB